TransfoCollect

Transfo Collect

In 2013 nam de theaterafdeling van RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound samen met het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek en met de steun van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid het initiatief voor TransfoCollect, een workshoptraject voor Brusselse jongeren van allerhande slag en soort. In 2014 ontving dit initiatief een substantiële subsidie uit het Stedenfonds om aan deze werking een duurzaam karakter te geven. TransfoCollect beschikt dankzij de Kriekelaar nu ook over een eigen ruimte, ‘Atelier Transfo’. 
 
Het project TransfoCollect wil Brusselse jongeren van diverse origine met artistiek talent via een workshoptraject kennis laten maken met de artistieke praktijk. De demografische realiteit vormt het uitgangspunt van TransfoCollect en is tegelijk haar artistieke inhoud. Elk jaar begeleidt TransfoCollect een groep van jongeren met migratieachtergrond tussen 16 en 26 jaar om die gedurende een aantal maanden als een klein collectief mee te nemen, hen een aantal buitenschoolse workshops aan te bieden die gespreid worden over een reeks avonden en gericht zijn op (collectieve) artistieke creatie. TransfoCollect stelt zich tot doel jongeren van diverse origine, die vanuit hun sociale of culturele achtergrond niet in aanraking komen met kunst, bewust te maken van hun creatief kapitaal en de doorstroming naar het hoger kunstonderwijs te verbeteren. De werving richt zich op de volledige Brusselse zone, met nadruk op de Kanaalzone. Transfo-collect kiest daarbij voor een geïndividualiseerde aanpak: niet het louter doorgeven van (zogezegd algemeen geldende) technische handvaten staat centraal, maar wel de articulatie van de artistieke taal van de deelnemers zelf. M.a.w. de eigenheid van de deelnemers zelf wordt als uitgangspunt voor dit collectieve, pedagogische traject genomen.
 
De workshops worden begeleid door een groep artiest-docenten (Haider al Timini, Karim Kalonji, Gökhan Girginol, Serdi Faki Alici, Georgina Teunissen) met pedagogische ervaring die tevens als 'rolmodel' kunnen fungeren. De pedagogische coördinatie is in handen van Geert Opsomer (RITCS) die daarin bijgestaan wordt door Jeff Nuyttens (Kriekelaar) en Fien Mombaerts (RITCS). De lange-termijn-ambitie is ambitieus én noodzakelijk: de mogelijkheidsvoorwaarden scheppen voor een diverse instroom in het hoger kunstonderwijs en de (professionele) kunstpraktijk, en dus structureel de kunstpraktijk en het kunstonderwijs zelf veranderen.
 
TransfoCollect is een project van RITCS | Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound en GC De Kriekelaar en wordt ondersteund door de VGC en CultuurCentrum Brussel.
 

Foto header: Jeff Nuyttens