Artistiek Onderzoek

De geschiedenis van het varken in ons - Jan Vromman

Het RITCS koestert een levendige onderzoeksmentaliteit. Of het nu over artistiek of praktijkgericht onderzoek gaat, het RITCS stimuleert een onderzoekende attitude bij haar studenten, alumni en docenten. We zijn ervan overtuigd dat artistiek onderzoek en artistieke praktijk hand in hand gaan. Elk onderzoek vertrekt vanuit de persoonlijkheid van de individuele onderzoeker, de kunstenaar, of vanuit de uniciteit van een artistieke samenwerking.

Het onderzoek aan het RITCS brengt resultaten tot stand in de vorm van kunstwerken (objecten en performances), nieuwe media en inhoud voor nieuwe media – fysiek, materieel, analoog, digitaal – naast publicaties. We organiseren en faciliteren presentaties in de vorm van festivals, tentoonstellingen, conferenties, concerten en onderzoeksdagen waarbij de opleidingen zoveel mogelijk inhoudelijk en logistiek betrokken worden.

Het RITCS heeft drie ‘lagen’ in het onderzoek. Er bestaat onderzoek dat docenten van het RITCS, naast hun onderwijsopdracht, verrichten in projectvorm, en liefst in een onderzoekend collectief. Deze projecten lopen twee jaar en kunnen één keer verlengd worden – wat meestal ook gebeurt. Daarnaast zijn er individuele onderzoekstrajecten voor doctorandi in de kunsten, die we in samenwerking met het Kunstenplatform Brussel (VUB/RITCS/KCB) organiseren. Deze trajecten van vier jaar leveren in principe een doctoraat op. Elk jaar, in juni, kunnen er hiervoor vacatures aangekondigd worden, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Tenslotte zijn er de laboratoria, dat zijn structurele onderzoeksplekken – materieel of virtueel – waar onderzoekers, studenten, kunstenaars, al dan niet werkzaam aan het RITCS, samenwerken op gebieden de wij van structureel belang achten voor heden en toekomst van het RITCS als kunstschool.