Skip to main content
Zoeken

Onderzoek

Het RITCS koestert een levendige onderzoeksmentaliteit. Of het nu over artistiek of praktijkgericht onderzoek gaat, het RITCS stimuleert een onderzoekende attitude bij haar studenten, alumni en docenten. 

Doctoraat in de Kunsten Onderzoeker worden? TransfoCollect

ARTISTIEK ONDERZOEK

We zijn ervan overtuigd dat artistiek onderzoek en artistieke praktijk hand in hand gaan. Elk onderzoek vertrekt vanuit de persoonlijkheid van de individuele onderzoeker, de kunstenaar, of vanuit de uniciteit van een artistieke samenwerking.

Het onderzoek aan het RITCS brengt resultaten tot stand in de vorm van kunstwerken (objecten en performances), nieuwe media en inhoud voor nieuwe media – fysiek, materieel, analoog, digitaal – naast publicaties. We organiseren en faciliteren presentaties in de vorm van festivals, tentoonstellingen, conferenties, concerten en onderzoeksdagen waarbij de opleidingen zoveel mogelijk inhoudelijk en logistiek betrokken worden.

Het RITCS heeft drie ‘lagen’ in het onderzoek. Er bestaat onderzoek dat docenten van het RITCS, naast hun onderwijsopdracht, verrichten in projectvorm, en liefst in een onderzoekend collectief. Deze projecten lopen twee jaar en kunnen één keer verlengd worden – wat meestal ook gebeurt. Daarnaast zijn er individuele onderzoekstrajecten voor doctorandi in de kunsten, die we in samenwerking met het Kunstenplatform Brussel (VUB/RITCS/KCB) organiseren. Deze trajecten van vier jaar leveren in principe een doctoraat op. Elk jaar, in juni, kunnen er hiervoor vacatures aangekondigd worden, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Tenslotte zijn er de laboratoria, dat zijn structurele onderzoeksplekken – materieel of virtueel – waar onderzoekers, studenten, kunstenaars, al dan niet werkzaam aan het RITCS, samenwerken op gebieden de wij van structureel belang achten voor heden en toekomst van het RITCS als kunstschool.

Future Narratives V banner

FUTURE NARRATIVES

Het onderzoek aan het RITCS wil voortdurend de kunsten én het onderwijs in de kunsten kritisch ondervragen en reflectie hierover delen met iedereen die er belang bij heeft. Die ‘belanghebbenden’ zijn in de eerste plaats de studenten, maar net zo goed docenten, kunstenaars in uiteenlopende artistieke praktijken, en een breed geïnteresseerd publiek. Daarom is FUTURE NARRATIVES V voortdurend aanwezig op en rond het RITCS, het hele jaar. FUTURE NARRATIVES V is een aanbod aan workshops, screenings, discussies, leesgroepen, performances, … waarin onze onderzoekers de stand van zaken van hun onderzoek naar buiten brengen en delen met deze ‘belanghebbenden’. Soms in kleinere kring, soms met een breed evenement – en in allerlei vormen daartussenin. Niet meer tijdens een al te kortlopend onderzoeksfestival, zoals tijdens de eerste vier edities, maar een jaar lang. Hoe onderbouw je als kunstenaar je verbeelding, je fascinatie, je verontwaardiging ook, en hoe geef je daar dan vorm aan? Die inzichten én de artistieke vertaling ervan willen de onderzoekers van het RITCS dus zichtbaar maken. Onderzoek als stoorzender voor routines die zich dreigen te installeren, voor zekerheden die te weinig twijfel toelaten. Vormen en verhalen voor een onzekere toekomst. FUTURE NARRATIVES, met andere woorden.

Doctoraat in de Kunsten

Özge Akarsu

Hier vind je de lopende doctoraten in de kunsten. Ontdek wat onze huidige onderzoekers bezig houdt.

Lees meer

Onderzoeker worden?

onderzoek

RITCS School of Arts creëert de mogelijkheid om een onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een Doctoraat in de Kunsten.

Lees meer

TransfoCollect

TransfoCollect
De eigenheid, de culturele mix en de zoektocht naar bredere en nieuwe uitdrukkingsvormen staan centraal tijdens het creatieve proces.
Lees meer