Skip to main content
Zoeken

Onderzoeker worden?

RITCS School of Arts creëert de mogelijkheid om een onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een Doctoraat in de Kunsten. 

onderzoek

Het onderwerp van het onderzoek is niet specifiek, maar wel bepaald door de eigenheid van het RITCS als onderzoeksomgeving, die de domeinen Audiovisuele Kunsten en Dramatische Kunsten omvat. Alle onderzoeksprojecten zijn ingebed in een van de opleidingen van het RITCS School of Arts, wat zorgt voor een vruchtbare wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.

Doctorandae/i leveren aan het einde van hun traject twee zaken af: een artistiek resultaat, kunstwerk of combinatie daarvan (film, performance, installatie, portfolio, ...), en een discursief resultaat – een verslag van en een reflectie over het onderzoeksproces, al dan niet in de vorm van een tekst, die gedeeld kan worden met vakgenoten en andere (professioneel) geïnteresseerden.

De selectie gebeurt aan de hand van een dossier dat volgende elementen bevat, naast de gebruikelijke identificaties en een CV:

  1. Onderzoeksvragen
  2. 'State of the art’ van het onderzoeksterrein
  3. Onderzoeksmethode en -methodologie
  4. Onderzoeksplanning: details voor het eerste jaar, vooruitzichten voor de latere jaren
  5. Beoogde resultaten: voorlopige inschatting
  6. Een motivering van de keuze voor het RITCS als onderzoeksomgeving
  7. Een voorlopige toezegging van een promotor (deze kan een RITCS-VUB-dubbelmandaat hebben – RITCS-docent + 10% ZAP aan de VUB – maar ook een andere VUB-professor is mogelijk).

Een onderzoeksmandaat als doctoranda/us duurt vier jaar, met een grondige tussentijdse beoordeling na twee jaar, en is niet verlengbaar. De onderzoeker wordt 50% tewerkgesteld als artistiek assistent, telkens vanaf 1 oktober.

Voor meer informatie over onze onderzoekstypes (naast deze doctoraten) kan je hier terecht.

Meld je aan

Wil je het komende jaar starten aan je onderzoek in de kunsten? Je kan je alvast aanmelden op het sollicitatieplatform van de Erasmushogeschool Brussel: https://ses.ehb.be/. Vacatures voor doctoraatsonderzoek worden elk jaar half juli gepubliceerd, de deadline voor indiening ligt begin september.

Vragen

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Klaas Tindemans (Coördinator Onderzoek) te bereiken via e-mail: klaas.tindemans@ehb.be.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.