Skip to main content
Zoeken

Studiegelden

Alle studenten betalen inschrijvingsgeld. Het bedrag wordt bepaald door een vaste kost en het aantal opgenomen studiepunten en (indien van toepassing) je beursstatuut.

Twee personen aan het filmen

De kostprijs per studiepunt voor niet-beursstudenten bedraagt €13,5. Indien je inschrijft voor 60 studiepunten (een volledig bachelor- of masterjaar), dan betaal je tijdens academiejaar 2023-2024:

  • Niet-beursstudent: €1092,1
  • Bijna-beursstudent: €576,1
  • Beursstudent: €128,80

Indien je als student beschikt over een andere nationaliteit dan een EER-nationaliteit dan betaal je verhoogd inschrijvingsgeld. Indien je met een niet-EER nationaliteit inschrijft voor 60 studiepunten betaal je € 8.462,5.

Bijkomende kosten

Uiteraard dien je als student boeken en cursussen aan te kopen. Bij de start van het academiejaar ontvang je een lijst met het lesmateriaal, dat je via de hogeschool kan bestellen.

Daarnaast heb je nog twee, belangrijke, bijkomende kosten:

  • de 'ateliergelden'
  • specifieke kleding of apparatuur

Met de bijkomende (opleidingsgebonden) kosten betaal je extra kosten die gemaakt worden in functie van je opleidingsprogramma. Deze kosten verschillen naargelang de opleiding of de afstudeerrichting. De kosten worden geïnd voor het volledige bedrag in het begin van elk academiejaar. Alleen de studenten die de bijkomende kosten hebben betaald, mogen gebruik maken van de goederen en/of dienstverlening die het RITCS ter beschikking stelt.

Betalingswijze

Het studiegeld moet betaald worden via de overschrijving die de student bij inschrijving ontvangt en die tevens in de elektronische mailbox van de student wordt gedeponeerd. Het studiegeld moet betaald worden binnen de zeven kalenderdagen na inschrijving.

Nadat het studiegeld is betaald, ontvangt de student de nodige attesten en een studentenkaart.
Het recht op kinderbijslag geldt enkel bij een inschrijving vanaf 27 studiepunten.

Wijzigen studiecontract

Beslis je tijdens het academiejaar dat je bijvoorbeeld een vak extra wilt volgen of dat je van opleiding wilt veranderen? Dan moet je studiecontract worden gewijzigd. De gevolgen van een wijziging van studiecontract kan je hier lezen.

Studiefinanciering

Aan je inschrijving, ateliergeld, boeken en cursussen, een kot, vervoer, voeding en ontspanning kleeft een stevig prijskaartje. Toch mag dit zeker geen hindernis vormen om te studeren aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB).

Er bestaan verschillende mogelijkheden om die financiële belasting beperkt te houden. Bij STUVO, de studentenvoorzieningen van de EhB, vertellen ze je er graag meer over. De ervaren medewerkers bieden gratis advies over het aanvragen van de studietoelage van de Vlaamse gemeenschap, het jokerkrediet, het verminderd studiegeld, financiële steun, een studielening ...

Meer informatie vind je op Studentenvoorzieningen | Erasmushogeschool Brussel in de rubriek 'Centen voor studenten'.