Skip to main content
Zoeken

Bijkomende toelatings­voorwaarden

Naast het slagen voor een artistieke toelatingsproef, zijn er ook nog diplomavereisten. Bovendien zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse gemeenschap ook bijkomende taalvoorwaarden. Blader hier door de informatie. 

Algemene diplomavoorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarde voor de bacheloropleidingen en het graduaat is een Vlaams diploma secundair onderwijs. De diploma’s afkomstig uit het buitenland moeten steeds onderzocht worden door de trajectbegeleidster (katrien.fauville@ehb.be).

Diploma’s uit Nederland:

  • Met een VWO-diploma, een MBO-diploma + propedeuse en een HAVO + propedeuse heb je als je slaagt voor de artistieke toelatingsproef rechtstreeks toegang tot een academische bachelor (Regie, Productie, Sound Design, Cinematografie, Editing, Schrijven, Radio, Animatiefilm, Drama-Acteren en Drama-Regie & Schrijven).
  • Een MBO4 diploma zonder propedeuse geeft als je slaagt voor de toelatingsproef enkel toelating geeft tot professionele bachelor (Audiovisuele Kunsten en Podiumtechnieken).
Al een diploma op zak en je wil aan een masteropleiding beginnen?

Schakelprogramma

Een schakelprogramma is bedoeld voor studenten die een professioneel bachelordiploma behaald hebben en een academische masteropleiding willen aanvatten. Dit programma zorgt ervoor dat ze met dezelfde voorkennis als de academische bachelors aan een masteropleiding kunnen beginnen. Het RITCS biedt enkel een schakelprogramma aan voor de opleiding bachelor in de audiovisuele kunsten schrijven en radio.

Een schakelprogramma heeft een omvang van 45 à 90 studiepunten die in functie van de specifieke vooropleiding van de student verder kunnen worden gereduceerd. Er werd geen modeltraject ontwikkeld. Elke aanvraag wordt individueel bekeken. (Eerder dan 'Voor enkele opleidingen werd een modeltraject ontwikkeld maar aanvragen vanuit andere verwante professionele diploma's zijn mogelijk en worden individueel bekeken'.)

Om een schakelprogramma te mogen volgen, moet je eerst slagen voor de artistieke toelatingsproef. Meer informatie over het inschrijven voor de toelatingsproeven vind je hier.

Voorbereidingsprogramma

Een voorbereidingsprogramma is bedoeld voor studenten met een academisch bachelor- of masterdiploma die aan een masteropleiding willen beginnen. Dankzij dit programma kunnen ze aan de masteropleiding beginnen met dezelfde voorkennis als de rechtstreeks toegelaten academische bachelors.

Er werd geen modeltraject ontwikkeld voor verwante academische diploma's. Elke aanvraag wordt individueel bekeken. Een voorbereidingsprogramma leidt tot een specifiek getuigschrift, niet tot een academische graad of diploma.

Het RITCS biedt enkel een voorbereidingsprogramma aan voor de Academische Bachelor in de Audiovisuele Kunsten:  Schrijven en Radio.

Taalvoorwaarden

Wil je als anderstalige student starten aan het RITCS School of Arts dan geven we je graag de nodige informatie mee met betrekking tot het taalbeleid. Studenten die zich inschrijven voor een opleiding, een programma of een opleidingsonderdeel waarvan de onderwijstaal het Nederlands is, moeten bij inschrijving een bewijs voorleggen van hun kennis van het Nederlands. Het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands als onderwijstaal is voor de kandidaat-student automatisch geleverd indien je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal;
  • je hebt ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid;
  • je bent in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 54 studiepunten.

Kom je niet in aanmerking of beschik je niet over één van deze bewijsstukken, dan kan je alsnog je opleiding aan het RITCS aanvatten. In dat geval dien je echter de nodige taalattesten voor te leggen aan het studentensecretariaat. Concreet zijn er hiervoor twee mogelijke parcours: het B2-parcours en het drempelparcours.

Leerkredietvoorwaarden

Zolang je over leerkrediet beschikt, financiert de overheid je opleiding en betaal je de reguliere bedragen aan studiegelden (eventueel in combinatie met een studiebeurs). Indien je niet over voldoende leerkrediet beschikt, neem je best rechtstreeks contact op met onze trajectbegeleidster Katrien Fauville (Katrien.fauville@ehb.be). Zij zal je meer uitleg geven over welke stappen je kan ondernemen, en of je al dan niet kan starten met de opleiding.

Verblijfsvoorwaarden

Om te kunnen starten aan het RITCS moet je in het bezit zijn van een identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Heb je nog specifieke vragen, neem dan contact op met trajectbegeleidster Katrien Fauville via katrien.fauville@ehb.be.