Skip to main content
Zoeken

Studenten­begeleiding & ondersteuning

Studentenbegeleider

De studentenbegeleider op het RITCS is het luisterend oor bij allerlei schoolgebonden of studiegerelateerde problemen. Deze kunnen van allerlei aard zijn: financieel, psychologisch of studieproblemen. De studentenbegeleider luistert, adviseert en helpt om via de juiste kanalen de gepaste ondersteuning te vinden.

Indien je problemen ondervindt bij het opstellen van een studie-of werkplanning, of het lukt je moeilijk de leerstof te verwerken, dan kan de studiebegeleider helpen bij het zoeken naar een goede studeermethode of je begeleiden bij het opstellen van een planning op maat. In samenspraak wordt indien nodig een studiebegeleidingstraject op langere termijn uitgewerkt.

De studentenbegeleider begeleidt je ook bij de aanvraag van extra faciliteiten en opvolging van je dossier in kader van een functiebeperking of redelijke voorzieningen (bijvoorbeeld bij zwangerschap, werkstudent of in topsportstatuut). Samen met de opleidingsverantwoordelijken wordt gekeken of en hoe we de student met een specifiek probleem het best kunnen helpen.

De studentenbegeleider is vlot bereikbaar. Wie wil langskomen kan best via e-mail een afspraak maken (jan.bulckaen@ehb.be). Doorgaans is hij op maandag, donderdag en vrijdag te vinden op de eerste verdieping in de Dansaertstraat. Op woensdag zit hij in de Bottelarij.

Zit je met andere vragen, bijvoorbeeld over studiefinanciering, een kot huren, cultuur, sport, mobiliteit, studentenresto’s of projectsubsidies, neem dan zeker eens een kijkje op STUVO.

Trajectbegeleidster

Heb je vragen over je studietraject? Waren de examens niet wat je gedacht had en heb je vragen over mogelijke herkansingen? Wil je het statuut "topsport en studie" aanvragen? Voor dit soort vragen kan je terecht bij de trajectbegeleidster.

De trajectbegeleidster Katrien Fauville helpt je te reflecteren over de meest efficiënte leerroute en zorgt er door haar vakkundige ondersteuning voor dat jouw studieloopbaan vlot verloopt.

Wil je meer informatie over het bekomen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC) of elders verworven kwalificaties (EVK)? Bekijk dan eerst deze pagina en dien je dossier in per mail bij de trajectbegeleidster.

Contact: Katrien Fauville
katrien.fauville@ehb.be
+32 (0)2 507 14 61
Campus Dansaert - gelijkvloers

Spreekuren:
maandag - dinsdag: 8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:30
donderdag - vrijdag: 8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:30

Studentensecretariaat

Het studentensecretariaat is gelegen op het gelijkvloers van Campus Dansaert. Het studentensecretariaat helpt je niet alleen aan of met papieren, maar ook met raad en daad. Op het studentensecretariaat kan je terecht voor allerlei informatievragen, ziektemeldingen, getuigschriften, …

Contactpersoon: Stefan Geldof
stefan.geldof@ehb.be
+32 (0)2 507 14 62

Openingsuren:
maandag - vrijdag: 08:00 - 12:00 en 13:00 - 15:30

Ombudsman

Wie tijdens zijn/haar/hun loopbaan aan het RITCS in een probleemsituatie of conflict terechtkomt kan contact opnemen met Jan Bulckaen van de ombudsdienst.

De ombudsman ziet toe op de vrijwaring van de rechten van de student en kan indien nodig fungeren als bemiddelaar bij conflicten, zowel tussen studenten onderling als tussen docenten en studenten.

De ombudsman probeert in alle situaties de neutraliteit te bewaren en het gekregen vertrouwen niet te beschamen. Discretie is in deze een sleutelwoord.

In het geval het tot een klacht leidt die door een examen- of tuchtcommissie moet behandeld worden, verzamelt de ombudsman alle gegevens die de commissie moet toelaten een billijk oordeel te vormen. Hij meldt zover hij dat mag speciale situaties en zal er in het belang van alle partijen over waken dat de klacht grondig en gepast wordt behandeld. Soms wordt de ombudsman hierin bijgestaan door de sociale dienst van EhB, STUVO, en/of door de dienst Onderwijs van de centrale EhB-administratie.

Het onderwijs- en examenreglement is te vinden onder info voor studenten, voor toelichtingen of extra uitleg ben je uiteraard welkom bij de ombudsdienst.

De ombudsman is vlot bereikbaar. Wie wil langskomen kan best via e-mail een afspraak maken (jan.bulckaen@ehb.be). Doorgaans is hij op maandag, donderdag en vrijdag te vinden op de eerste verdieping in de Dansaertstraat. Op woensdag zit hij in de Bottelarij.