Skip to main content
Zoeken

Educatieve Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten

Heb je al een diploma Audiovisuele Kunsten op zak en wil je jouw liefde voor de kunsten delen? Start dan met een Educatieve Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten, waarbij de nadruk ligt op jouw domein en passie binnen de audiovisuele kunsten.

Impressie Parcours RITCS & KCB Inschrijven - Vakken Wat na je studie Het kernteam Docenten Meer weten?

Bekijk video op YouTube

We vertrekken vanuit jouw persoonlijke betrokkenheid om je artistieke kennis te delen met de samenleving, via onderwijs, community art, educatief werk, of sociaal-artistiek werk. Onze opleidingen hebben een uitgebreid netwerk en werken nauw samen met sociaal-artistieke organisaties, DKO, KSO, en andere partners om jouw opleiding vorm te geven.

Wat ons onderscheidt, is de naadloze integratie van theorie en praktijk in ons curriculum. De stage loopt als een rode draad door de hele opleiding en wordt naarmate je vordert geleidelijk aan complexer en uitdagender. 

Ben je reeds aan het werk in het onderwijs, dan kan je als Leraar-in-opleiding (LIO) bij ons terecht. Concreet wil dit zeggen dat jouw lesopdracht onder bepaalde voorwaarden kan meetellen als stage. Hiervoor neem je best zo spoedig mogelijk contact met de stagecoördinator van de opleiding.

We begeleiden je in een langzame onderdompeling in de artistieke onderwijspraktijk, met micro teaching, creatieve labo's en individuele stages. In het domeinoverschrijdend project werk je samen met medestudenten én docenten aan het ontwikkelen van je eigen sociaal-artistieke strategie, gericht op het enthousiast maken van kinderen, jongeren en volwassenen om hun creativiteit te ontdekken en te omarmen. Ten slotte loop je individuele stages in het DKO/KSO.

Onze Educatieve Opleidingen bereiden kunstenaar-leraars voor om verschillende artistiek-pedagogische situaties vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende, spelende houding aan te pakken.

Parcours

We kiezen bewust voor het verkort traject omdat we geloven dat je je eerst moet bekwamen in je eigen kunstdiscipline om dan die artistieke kennis en kunde te vertalen naar een artistieke leeromgeving. Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg met de opleiding gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten. De lesdagen vinden gedurende het hele academiejaar plaats op maandag en zaterdag.

Kunstenaar-leraar als liefhebber

De Verkorte Educatieve Opleidingen in de Kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Door jouw enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kan je voor hen een nieuwe (artistieke) wereld openen. Wij zien het dan ook als jouw taak om je liefde en passie door te geven.

Maatschappij

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de Educatieve Opleidingen in de Kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunst-onderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij.

Tussen traditie en vernieuwing

De opleiding bewandelt het pad van de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogischestrategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele en sociale werkveld.

Groeien in het leraarschap

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.

ak eduma

RITCS & KCB

RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleidingen vorm te geven. Dat biedt je een unieke mogelijkheid om domeinoverschrijdend aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.

Dankzij het uitgebreide netwerk binnen Brussel kunnen studenten via labo's en domeinoverschrijdende projecten meteen in een grootstedelijke context aan de slag.

De opleiding werkt vooral vanuit bestaande sociaal-artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden.

De opleiding wil studenten inspireren en sterk inzetten op een onderzoekende houding. Dit doen we onder meer door een reeks inspirerende lezingen te organiseren waarin we studenten confronteren met vooraanstaande en vernieuwende stemmen binnen het artistiek-pedagogische veld. Daarnaast zijn alle docenten, vakdidactici en gastdocenten toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar.

Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar je kan experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid palet aan culturen.

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze opleiding verlopen rechtstreeks via de Erasmushogeschool Brussel. Meer info over inschrijven en diploma-voorwaarden vind je hier. Inschrijven kan vanaf 29 juni 2024

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS fiches van onze opleiding kan terugvinden.

Brochure

De brochure van de educatieve opleidingen vind je hier.

Toelatingsvoorwaarden

Om te starten met de Educatieve Master (60 ECTS) dien je te beschikken over een diploma van Master in de Audiovisuele Kunsten.

LET OP
: Momenteel bieden we geen specifieke vakdidactiek aan rond de beeldende kunsten. Indien je vragen hebt of jouw diploma in aanmerking komt neem dan contact op met ruth.rondas@ehb.be.

Indien je bij de inschrijving tot de educatieve master in het bezit bent van een anderstalige master kan je pas toegelaten worden tot de opleiding als je voldoet aan de taalvoorwaarden: taalniveau ERK B2 – “vantage”.

Om dit te bewijzen, volstaat:

  • dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid een certificaat B2 of NT2 niveau 5 van een universitair talencentrum 
  • een certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) 
  • een certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) – 'Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs' of 'Educatief Startbekwaam'
  • een succesvol Staatsexamen NT2 programma 2 (Nederland) 
  • een certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 ‘Vantage’ (niveau 3.1 en 3.2)

Kwaliteitsvol onderwijs

Erasmushogeschool Brussel streeft kwaliteitsvol onderwijs na en ontwikkelt haar opleidingen voortdurend om te voldoen aan (inter-)nationale kwaliteitskenmerken.

EhB zet maximaal in op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur en hanteert haar eigen kwaliteitsregie als fundament voor kwaliteitsvol onderwijs.

  • In 2023 vond een opleidingsaccreditatie plaats voor deze opleiding. Lees het volledige rapport.
  • De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) besloot deze opleiding te accrediteren voor de periode 2023 tot 2025 in het accreditatiebesluit.

De website opleiding in cijfers van de Vlaamse overheid geeft informatie over het profiel van deze opleiding zoals wie deze opleiding volgt, hoelang studenten erover doen om hun diploma te behalen, etc.

Lees meer over de kwaliteitsborging binnen EhB.

ak eduma

Wat na je educatieve opleiding in de kunsten?

Als kunstenaar-leraar kan je na je opleiding aan de slag in het deeltijds en secundair kunstonderwijs, het volwassenonderwijs, het hoger onderwijs en de sociaal artistieke en kunsteducatieve sector. Daarnaast is het ook mogelijk om je te profileren als adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden. Dit niet alleen in dienstverband maar ook als zelfstandig ondernemer.

Het kernteam

Ruth Rondas

Opleidingshoofd en lector algemene vakken   ruth.rondas@ehb.be

Ruth Rondas behaalde een Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijspedagogiek en een aggregaat aan de Universiteit Gent. In 2012 doctoreerde Ruth in de Pedagogische Wetenschappen, met als thema de één-op-één relatie in het Hoger Instrumentonderwijs. De interesse voor het instrumentonderwijs groeide door haar passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft in combinatie met het spelen van muziek. Sinds 2014 werkt Ruth aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze – naast haar onderwijsopdracht in de specifieke lerarenopleiding – een tweejarig onderzoek deed naar het gebruik van Hedendaagse Muziek in het Deeltijds Kunstonderwijs (piano). In 2019-2020 ging ze de uitdaging aan om opleidingshoofd te worden van de Educatieve Opleidingen in de Kunsten waar ze samen met een enthousiast team vormgeeft aan deze opleiding. 

Profielfoto

Tim De Keersmaecker

Vakhoofd Regie - Documentaire tim.de.keersmaecker@ehb.be

Tim De Keersmaecker (°1975) is een filmmaker met 10 jaar ervaring. In zijn films, die allemaal hun oorsprong hebben in de realiteit, ligt de nadruk op wie moeilijk een plaats vindt in de maatschappij. Vaak gaat het om sociaal, psychologisch, economisch kwetsbare mensen. De feilbaarheid van de mens staat altijd centraal. Hij begon zijn professionele loopbaan in een psychiatrisch centrum, waar hij heeft gewerkt met mensen met gedragsstoornissen en verslavingsproblematiek.

Portret20

Overzicht docenten

Hier vind je het volledige overzicht van onze toegewijde docenten, de drijvende kracht achter elke opleiding. Ze inspireren en vormen elke dag onze studenten, met passie en expertise.

Docenten

Meer weten?

Neem contact met ons op of kom langs op onze infomomenten.