Skip to main content
Zoeken

Drama - Regie & Schrijven

De richting Regie-Schrijven is de werkplek voor theatermakers in wording.

Impressie Bachelor Master Vakken & Toelatingsproef Alumni Het kernteam Docenten Meer weten?

Bekijk video op YouTube

Je leert alle aspecten van theatermaken en ontwikkelt geleidelijk je eigen stijl. In de theoretische vakken bestudeer je diverse theatertradities en contexten, en ontwikkel je je eigen denkkader. Naast werken met bestaande teksten en materialen, leer je via onderzoek je eigen schrifturen (dramaturgieën) ontwikkelen gebaseerd op tekst, documenten, beweging en improvisatie. Het echte werk gebeurt vooral op de "vloer", begeleid door gerenommeerde theatermakers. Hier onderzoek je hoe het theater van de toekomst eruit zou kunnen zien. Tijdens praktijkoefeningen met medestudenten uit andere disciplines (acteren en podiumtechnieken) breng je je opgedane expertise in de praktijk, met voorstellingen voor een extern publiek vanaf het derde jaar.

In de opleiding Regie-Schrijven word je ondergedompeld in een grootstedelijke, diverse context. We stellen ons steeds de vraag hoe we de maatschappij kunnen betrekken op het theater. Welke urgenties van onze tijd kunnen we via het theater overbrengen en wat is er vandaag nodig om de verbeelding van het publiek te prikkelen? Kan theater de digitale samenleving bombarderen met een vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare nog urgent maken? Wat zetten we op het spel en hoe krijgen we iemand aan het spelen? Kunnen we via theater een plek scheppen waar het fijn of uitdagend is voor de toeschouwer?

Je wordt opgeleid tot een maker die spelend stuurt, coacht en inspireert maar ook durft verloren te lopen, de eigen grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)ontdekt. Doorheen dit traject leer je de trekker worden van theaterprojecten met een “eigen” beklijvende signatuur. Jij hebt de touwtjes in handen, maar je wordt daarbij wel voortgestuwd door een heel team, waarmee je goed leert communiceren. Deze opleiding maakt je weerbaar voor een bijzonder boeiende en invloedrijke carrière in het theater.

Audrey Apers Vulcanize Me Frin Platteeuw

Bachelor

De Bacheloropleiding Regie & Schrijven (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting acteren of regie & schrijven. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. 

Drama - Regie & Schrijven is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Engels), de Master Drama - Acteren kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie & Schrijven staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De master bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden. 

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS-fiches van onze opleidingen kan terugvinden.

Brochure

De algemene brochure van Drama en Podiumtechnieken vind je hier.

Toelatingsproef

Wil je starten aan deze opleiding, dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. De toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen: een dossier, een intake- of selectiegesprek en een werkweek.Lees hier meer over de toelatings­proeven.

Kwaliteitsvol onderwijs

Erasmushogeschool Brussel streeft kwaliteitsvol onderwijs na en ontwikkelt haar opleidingen voortdurend om te voldoen aan (inter-)nationale kwaliteitskenmerken. EhB zet maximaal in op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur en hanteert haar eigen kwaliteitsregie als fundament voor kwaliteitsvol onderwijs.

Verschillende instrumenten garanderen het versterken en borgen van de onderwijskwaliteit van deze opleiding:

  • In 2023 beoordeelden externe peers de kwaliteit van deze opleiding. Lees het volledige rapport van de peerreview.
  • Het College van Bestuur van EhB besloot deze opleiding te borgen voor de periode 2024 tot 2026 in het borgingsbesluit.
  • De kwaliteitsfiche toont een overzicht van de sterktes en groeikansen van deze opleiding.

De website opleiding in cijfers van de Vlaamse overheid geeft informatie over het profiel van deze opleiding zoals wie deze opleiding volgt, hoelang studenten erover doen om hun diploma te behalen, etc. Lees meer over de kwaliteitsborging binnen EhB.

Alumni

Goeges Ocloo

De alumni van de theateropleiding blijven voor meer dan 80% actief in de podiumkunstensector. Ze stoten door naar sturende posities binnen theaterhuizen en (eigen) gezelschappen maar zijn ook actief in de media, audiovisuele of beeldende sector. Door de persoonlijke begeleiding en aanpak van ons pedagogisch programma maken onze alumni heel eigen werk dat niet door één bepaalde scholing herkenbaar is. Onze internationaal actieve alumni zijn bijzonder door deze eigenheid en de maatschappelijke betrokkenheid van hun werk.

Overzicht

Het kernteam

Renée Goethijn

Vakhoofd Drama renee.goethijn@ehb.be

Renée Goethijn (°1987) volgde de makersopleiding aan het RITCS. Haar artistiek werk is een wisselwerking tussen een individueel parcours en samenwerkingsverbanden. Ze maakt beeldende, absurde voorstellingen die zich op een kritische manier verhouden tot onze samenleving. Eerder maakte ze voorstellingen bij Kc Nona, Kunstenwerkplaats KWP en Monty. Renée doet ook regelmatig (eind)regies voor andere gezelschappen. In 2014 richtte ze samen met een aantal andere ex-RITCSers de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars (K.A.K.) op, een horizontaal verbond van zestien theatermakers. Verder is ze één van de vaste begeleiders van Jong Gewei/Kloppend Hert en docent en mede-vakhoofd Drama aan het RITCS.

Renée Goethijn

Georgina Teunissen

Vakhoofd Drama georgina.teunissen@ehb.be

Georgina del Carmen Teunissen studeert af als danseres aan het Conservatorium in Antwerpen. Later behaalt ze een pedagogisch diploma aan Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Georgina werkt als bewegingscoach, docent en mentor. Haar fascinatie voor de grens tussen het theatrale en het fysieke, tussen de verbeelding en de realiteit is terug te vinden in haar samenwerkingen. Georgina is betrokken bij verschillende gezelschappen o.a. Union Suspecte, Kendell Geers, Wim Vandekeybus, Troubleyn, Kloppend Hert, Gust Van den Berghe, Het Paleis, BRONKS e.a. Georgina is deel van de artistieke kern van Jong Gewei/Kloppend Hert en TransfoCollect en is docent en mede-vakhoofd Drama aan het RITCS. 

Georgina

Hendrik De Smedt

Opleidingshoofd Dramatische Kunsten en Podiumtechnieken hendrik.de.smedt@ehb.be

With a master in drama at the RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound) in Brussels, Hendrik De Smedt developed his professional career as a freelancer in the international field of performing arts. In 2009 he started A Two Dogs Company, the structure supporting the artist Kris Verdonck. He was for five years the managing director and production manager of the company. In 2015 he became director (ad-interim) of Het Theater Festival Vlaanderen, the annual Flemish festival of performing arts. In June 2016 he graduated at the Vlerick Business School (B) with an Executive MBA. At the moment he is lecturer at RITCS and free-lance project manager for A Two Dogs Company and Mophradat (formerly know as The Young Arab Theatre Fund).

Veerle Joos

Adjunct-Opleidingshoofd Drama & Podiumtechnieken veerle.joos@ehb.be

Na haar opleiding Theaterwetenschappen (Universiteit Gent) kruiste Veerles pad het Brussels gezelschap CREW waar ze als productieleider werkte. Tegelijkertijd werkte ze een postgraduaat Cultuur- en Kunstmanagement af. Na enkele jaren koos ze ervoor om bij het RITCS aan de slag te gaan als plannings- en productieverantwoordelijke van de theateropleiding, waar je haar nog steeds kan vinden.

Katrien Van Langenhove

Assistent Theateropleiding - Drama & PT katrien.van.langenhove@ehb.be

Katrien Van Langenhove is germaniste en theaterwetenschapper. Ze werkt als assistente voor de opleiding drama van het RITCS en is betrokken bij diverse artistieke en wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ze doceert Voorstellingsanalyse in 2e Bachelor Drama.

Overzicht docenten

Hier vind je het volledige overzicht van onze toegewijde docenten, de drijvende kracht achter elke opleiding. Ze inspireren en vormen elke dag onze studenten, met passie en expertise.

Docenten

Meer weten?

Neem contact met ons op of kom langs op onze infomomenten.