Skip to main content
Zoeken

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik studeren aan het RITCS?

Het RITCS is een unieke kunstschool met een bijzondere biotoop. Door de verschillende opleidingen die we aanbieden is onze school een smeltkroes van jonge makers die elkaar vinden en inspireren.

Je medestudenten zijn je toekomstige collega’s die je niet alleen op de schoolbanken maar ook daarnaast leert kennen. Zo beschikt het RITCS over haar eigen café waar je naast een reeks culturele activiteiten en feestjes ook je medestudenten en docenten kan treffen om in een informele sfeer de nodige samenwerkingen en projecten te bespreken. Op het RITCS kan je je laten inspireren door de verschillende culturele activiteiten waar je als student toegang tot hebt. Zo kan je van maandag tot woensdag plaatsnemen in CINEMA RITCS voor interessante en uitdagende films die worden geselecteerd door Wouter Hessels en onze cinéclub. De studenten Drama slaan dan weer verschillende keren per jaar de handen in elkaar voor een reeks toonmomenten die je kan bijwonen. Centraal punt van afspraak: het RITCS café, waar je naast culturele activteiten ook vaak radiostudenten van XL AIR kan aantreffen die het café al eens durven kapen.

Het RITCS is een Brusselse School of Arts. Als hoofdstad van Europa is Brussel een venster op de wereld. Als student van het RITCS ontdek je er hoe mensen uit verschillende windstreken, elk met hun eigen verhalen en tradities, een manier zoeken en vinden om samen te leven. Het is een stad die rebelleert, inspireert en charmeert voor diegenen die van wanorde, kleur en variatie houden. Via een ‘inbrusselingsweek’ aan de start van iedere opleiding duikt het RITCS samen met haar studentendan dan ook de stad in om de verschillende gezichten van onze metropool geleidelijk aan te ontdekken. Het RITCS werkt verder ook samen met heel wat Brusselse culturele partners om zo met beide voeten in de artistieke sector van de hoofdstad te staan.

Wat kost het om te studeren aan het RITCS?

Als RITCS-student betaal je twee soorten kosten: het ‘inschrijvingsgeld’ en de ‘bijkomende kosten’. Het inschrijvingsgeld ligt gelijk met dat van andere hogescholen. In 2023-2024 betaal je als; niet-beursstudent: €1092,10, als bijna-beursstudent: €576,10 en als beursstudent: €128,80. De ‘bijkomende kosten’ verschillen naargelang de opleiding of de afstudeerrichting. Deze kosten worden aangewend voor de extra kosten die gemaakt worden in functie van je opleidingsprogramma. De kosten worden geïnd voor het volledige bedrag in het begin van elk academiejaar. Alleen de studenten die de bijkomende kosten hebben betaald, mogen gebruik maken van de goederen en/of dienstverlening die het RITCS ter beschikking stelt.

Meer info over de studiekosten kan je vinden op deze pagina.

Ben ik te jong om te studeren aan het RITCS?

De meerderheid van de studenten die studeren aan het RITCS volgen de opleiding aansluitend op het middelbaar onderwijs of aansluitend op een eerdere studie. Het is absoluut geen vereiste om eerst een andere opleiding te volgen alvorens je aan het RITCS begint. Omgekeerd is het ook nooit ‘te laat’ om aan het RITCS een opleiding te volgen. Het kan zelfs net een troef zijn om eerst een andere opleiding gevolgd te hebben waarmee je je blik op de wereld hebt verbreed. Wens je een studie aan het RITCS te combineren met je werk dan kan je het nodige bekijken met onze trajectbegeleidster.

Heb ik een specifieke vooropleiding, kennis of skills nodig?

In principe dien je geen vooropleiding gevolgd te hebben. Elke opleiding start vanaf de basis, en legt de nadruk op een evenwicht tussen theorie en praktijk, een kritische geest en vaktheoretische vorming. Aan het RITCS vind je dan ook studenten met zeer uiteenlopende vooropleidingen en achtergronden. Doorstromen naar het RITCS is dus mogelijk vanuit alle richtingen. Afhankelijk van de gekozen opleiding zal je misschien nét dat tikkeltje meer moeten studeren voor bepaalde vakken.

Voor de opleiding animatiefilm wordt er wel ook gepeild naar je artistieke aanleg, die je zal moeten aantonen aan de hand van een portfolio.

Voor de educatieve opleidingen gelden er wel specifieke diplomavoorwaarden.

Belangrijker dan een eventuele vooropleiding is jouw interesse, motivatie en drive om aan de opleiding te beginnen. Hoe belangrijk is de opleiding voor jou, ben je bereid je volledig te smijten en heb je aanleg voor het vak? Naar deze zaken kan er ook gepeild tijdens jouw eventuele toelatingsproef.

Wat houdt de toelatingsproef juist in, en vanaf wanneer kan je registreren?

De inhoud van de artistieke toelatingsproeven verschilt van opleiding tot opleiding en van jaar tot jaar. Voor meer specifieke informatie raden we je aan om een kijkje te nemen op de opleidingspagina’s op onze website. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Afhankelijk van de opleiding waarvoor je wil toegelaten worden proberen zij inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, beeldtaal, persoonlijke fascinatie, stijl, actuele kennis en goesting. Kort gezegd: het gaat vooral om een eerste ontmoeting waarbij we jou als persoon en als maker willen leren kennen.

De toelatingsproeven vinden meestal plaats in de periode van juni t.e.m. augustus. Je kan je registreren vanaf het voorjaar, meestal in de loop van maart. Om op de hoogte te blijven hou je best onze website en sociale media in de gaten. Of je kan je ook registreren voor onze nieuwsbrief.

Wat na mijn opleiding?

Studeer je af aan het RITCS dan kom je terecht in een brede sector met verschillende jobmogelijkheden. In de theaterwereld en de wereld van de audiovisuele kunsten zal je functies kunnen bekleden die je tot voorheen niet kende. Je moet natuurlijk bereid zijn om verder te timmeren aan je weg ook ná je opleiding.

Daarnaast is het werkveld waarin je terecht kan komen nog veel breder dan de kunst- en cultuursector. Veel studenten gaan natuurlijk aan de slag binnen culturele instellingen maar evenzeer stromen ze door naar bedrijven in andere sectoren. Zo gaan studenten ook aan de slag in productiehuizen, reclamebureau’s en andere professionele instellingen die minder direct verbonden zijn met het artistieke veld. Met onze Educatieve Opleidingen kan je er bovendien ook voor kiezen om zelf les te geven in je artistieke praktijk en je passie als kunstenaar-leraar door te geven. 

Moet ik op kot gaan in Brussel?

Op kot gaan is geen must, maar als het financieel haalbaar is raden we dit zeker aan. Het is niet alleen goed voor je zelfredzaamheid, het is ook ongemeen boeiend. Brussel is een onderdeel van het DNA van het RITCS en is een belangrijke inspiratiebron voor ons werk. Daarnaast kan je in Brussel terecht voor een interessant aanbod aan musea, theater, films en andere studentenactiviteiten. Ook op het RITCS zelf kan je allerlei culturele activiteiten bijwonen zoals de voorstellingen van de studenten Drama, de screenings in CINEMA RITCS, de radioshows van XL AIR en de activiteiten in het RITCS café. Zaken die je makkelijker kan bijwonen als je je eigen plek in Brussel hebt. Brussel is een grootstad, waar je wat moeite voor moet doen om er je plek te vinden. Dat is niet altijd evident of gemakkelijk. Maar het RITCS is een goede uitvalsbasis.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?

Praktijk zit ingebed in het DNA van een School of Arts. Afhankelijk van de opleiding die je kiest kan de verhouding tussen de twee wijzigen. Om je kritische geest aan te scherpen en een solide basiskennis mee te geven, werkt het RITCS met stamvakken voor àlle opleidigen. Naast de stamvakken krijg je ook vaktheoretische vakken die verbonden zijn aan je opleiding. Je kan de verschillende vakken per opleiding en per jaar raadplegen op de verschillende opleidingspagina’s.

Moet je zelf veel materiaal aankopen?

Het RITCS beschikt over een uitgebreide uitleendienst waar je materiaal kan uitlenen voor de verschillende oefeningen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat je een hoop dure apparatuur gaat aankopen. 

Kan je een Educatieve opleiding in de kunsten combineren met een job?

Ja, het is mogelijk om een educatieve opleiding in de kunsten te combineren met een job, vooral omdat deze opleidingen aan het RITCS flexibel zijn ontworpen. Met de lesdagen op maandag en zaterdag kunnen werkende professionals hun werkplanning aanpassen om de opleiding bij te wonen. Dit biedt de mogelijkheid om zowel een baan als een educatieve opleiding na te streven. Het feit dat het programma voltijds is, maar ook kan worden verdeeld in verschillende deeltrajecten, maakt het nog toegankelijker en flexibeler voor degenen die hun studie willen combineren met werkverplichtingen.

Toch nog vragen?

Kom langs op één van onze infomomenten of neem contact op via het contactformulier.