You are here

Schrijven

academisch gerichte bachelor- en masteropleiding in de audiovisuele kunsten

De schrijfopleiding wil enerzijds het inhoudelijke aspect benadrukken, anderzijds de middelen verschaffen om de inhoud in een boeiend narratief systeem te ontwikkelen. Het inhoudelijke aspect wordt gestimuleerd via research en reflectie, de studie van de narratieve systemen is tweeledig: de traditie van de narratieve technieken en eveneens de hedendaagse vormen worden gesitueerd in een globale context, zijnde de studie van de werkelijkheid en wereldbeeld. Hierdoor kan je als studenten op een zinvolle en doordachte manier met narratieve structuren omgaan.

De positie van een scenarist of toneelschrijver verschilt van productie tot productie. Ofwel neemt hij het initiatief en werkt hij 'in grote vrijheid' ofwel werkt hij samen met een regisseur en/of producent ofwel maakt hij deel uit van een scenaristenploeg (meer specifiek voor televisie) en moet hij dus zeer gericht kunnen werken voor een zeer specifieke doelgroep. De opleiding bereidt je voor op deze diversiteit opdat je in verschillende werkomstandigheden zou kunnen functioneren en opdat je rekening kan houden met de verschillende doelgroepen. Je krijgt een brede waaier van opleidingsonderdelen. Er wordt gestreefd naar een juist evenwicht tussen theoretische vakken en schrijfateliers.

Je wordt geconfronteerd met docenten uit verschillende disciplines die andere benaderingen hanteren inzake schrijven. Dit moet je stimuleren om een eigenheid te vinden, zowel inhoudelijk als narratief. Ideaal gezien moet je over de capaciteiten beschikken om voor 'de markt' te kunnen werken maar moet je ook over de capaciteiten beschikken om 'de markt' te kunnen veranderen.

Om te starten aan deze opleiding, dien je eerst aan een artistieke toelatingsproef mee te doen.