Educatieve Opleiding in de Kunsten Podiumkunsten
Educatieve Master in de Kunsten

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten

Wat mag je verwachten?

Heb je al een diploma Drama op zak en wil jij jouw liefde voor de kunsten doorgeven? Dan kan je sinds het academiejaar 2019-2020 starten aan een Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS. De Schools of Arts van de EhB slaan de handen in elkaar om jou op te leiden tot een gepassioneerde kunstenaar-leraar! 

De Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten is er voor elke kunstenaar die een positieve keuze wil maken om als kunstenaar-leraar aan de slag te gaan en die vanuit zijn engagement zijn artistieke kennis willen vertalen naar de samenleving via het onderwijs, community-art, educatief werk of sociaal-artistiek werk. 

Vanuit een brede maatschappelijke context leert de Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten je dan ook hoe je jouw artistieke kennis en kunde als bruggenbouwer kan vertalen naar een inspirerende en kunstzinnige leeromgeving. Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

Het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS kiezen bewust voor het consecutieve traject omdat we geloven dat je je eerst moet bekwamen in je eigen kunstdiscipline om dan de vertaalslag van die artistieke kennis en kunde te maken naar een artistieke leeromgeving.
 
Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg met de opleiding gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten.

RITCS + KCB

Zes redenen om de opleiding aan het KCB & RITCS te volgen:  
  

 1. RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleiding vorm te geven. Dat biedt jou een unieke kans om zowel domeinoverschrijdend (met muziek, drama, musical en audiovisuele kunsten) aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.  

  

 1. De opleiding heeft een breed netwerk binnen Brussel uitgebouwd waardoor studenten via labo’s en domeinoverschrijdende projecten meteen in een grootstedelijke context aan de slag kunnen. Zo realiseerden we in 2019-2020 samen met een team van ervaren kunstenaars binnen het sociaal-artistieke werkveld en de studenten een community-art project met 120 kinderen. De STOETERIJ werd een optocht doorheen Brussel met als doel om een stem te geven aan de Brusselse jeugd zonder hen daadwerkelijk de woorden in de mond te leggen. Samen met de begeleiders zochten de studenten de dramaturgie van de stad op om ze te vertalen naar een artistiek engagement. Deze sterke praktijkgerichte, sociaal-artistieke aanpak maakt de Educatieve Opleidingen in de Kunsten van KCB en RITCS uniek.  
     

 1. De opleiding werkt bovendien vooral vanuit bestaande sociaal-artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden.   
     

 1. De opleiding wil studenten inspireren en sterk inzetten op een onderzoekende houding. Dit doen we onder meer door studenten in de lezingenreeks ‘Inspirerende Meesters’ te confronteren met vooraanstaande en vernieuwende stemmen binnen het artistiek-pedagogische veld. Binnen research@cinema stimuleren we studenten om een onderzoekende houding te ontwikkelen vanuit een artistiek profiel.  

   

 1. Alle docenten, vakdidactici en gastdocenten zijn toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar.   
     

 1. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar kunstenaar-leraars kunnen experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid kleurenpalet aan culturen.  

 1.  

Samenwerkingen

De opleiding ging samenwerkingen aan met BRONKS / OPENDOEK / Brede School Brussel om zoveel mogelijk de bestaande Brusselse praktijk in de opleiding te verweven.
 

Wat na je educatieve opleiding in de kunsten?

Als kunstenaar-leraar kan je na je opleiding aan de slag in: het deeltijds en secundair kunstonderwijs, het volwassenonderwijs, het hoger onderwijs en de sociaal artistieke en kunsteducatieve sector. Daarnaast is het ook mogelijk om je te profileren als adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden. Dit niet alleen in dienstverband maar ook als zelfstandig ondernemer.

Curriculum Educatieve Master Podiumkunsten

Raadpleeg het volledige programma via de ECTS-fiche

 

Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten:

Kunstenaar-leraar als liefhebber

De educatieve opleiding in de kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je als kunstenaar-leraar steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Alleen via jouw eigen enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kun je een nieuwe (artistieke) wereld openen voor de lerende(n). Wij zien het dan ook als jouw taak om de liefde en passie voor het vak door te geven aan de lerende(n).

Maatschappij

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de educatieve opleiding in de kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunstonderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij.

Tussen traditie en vernieuwing

De opleiding bewandelt het pad van de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogische strategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele- en sociale werkveld.

Groeien in het leraarschap

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.

 

Curriculum Educatieve Master Muziek

Voor het curriculum van de Educatieve Master Muziek kan je terecht op de website van het KCB.

Docenten

Ruth Rondas

Ruth Rondas

Opleidingshoofd en lector algemene vakken  

Ruth Rondas behaalde een Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijspedagogiek en een aggregaat aan de Universiteit Gent. In 2012 doctoreerde Ruth in de Pedagogische Wetenschappen, met als thema de één-op-één relatie in het Hoger Instrumentonderwijs. De interesse voor het instrumentonderwijs groeide door haar passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft in combinatie met het spelen van muziek. Sinds 2014 werkt Ruth aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze – naast haar onderwijsopdracht in de specifieke lerarenopleiding – een tweejarig onderzoek deed naar het gebruik van Hedendaagse Muziek in het Deeltijds Kunstonderwijs (piano). In 2019-2020 ging ze de uitdaging aan om opleidingshoofd te worden van de Educatieve Opleidingen in de Kunsten waar ze samen met een enthousiast team vormgeeft aan deze opleiding.  

ruth.rondas@ehb.be

Jan Geers

Jan Geers

Coördinator Educatieve Master Podiumkunsten Drama - Vakdidacticus Domeinoverschrijdend project

Jan Geers is sinds 1999 professioneel actief in het culturele veld als regisseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende huizen en gezelschappen O.a.:  DitoDito, Tristero, Nieuwpoorttheater, Villanella, Tweetaktfestival, Stuk, Time Circus, Cie Lodewijk Louis, Campo, BOSTON, GLobe Aroma, De Spil, De Brakke Grond.... Zijn werk is sociaal geëngageerd en vaak geeft het een diep menselijke inkijk in de petite histoire van la flandre profonde. Geers is een ervaren maker in het sociaal-artistieke veld. Zijn PHD-onderzoek gaat over sociaal-artistiek werk en wat dit werk vertelt over een gemeenschap. Geers heeft naast zijn artistiek werk ook als theaterpedagoog een diverse track-record. 

jan.geers@ehb.be

Amber Goethals

Vakdidactica Dramatische Kunsten

Amber Goethals werkt sinds 2003 als actrice samen met verschillende makers en huizen (kvs, BRONKS, Zeeland Nazomer festival,Abattoir fermee...) In 2006 richt zij samen met 6 andere theatermaaksters het collectief compagnie barbarie op. Dit gezelschap laat zich herkennen door zijn visuele en absurde stijl. Sinds 2007 is Amber verbonden als maakster bij de jongerenwerking van BRONKS; Studio Bronks. 

Michaël Vandewalle

Michaël Vandewalle

Vakdidacticus Dramatische Kunsten

Michaël Vandewalle is als regisseur verbonden aan Theater Antigone waar hij de afgelopen jaren een ijzersterke een reputatie opbouwde in sociaal-artistieke theaterprojecten. Zijn werk is toonaangevend. Michaël is daarnaast een rijke ervaring als theaterdocent binnen diverse contexten. 

Jan Vromman

Jan Vromman

Vakdidacticus Film - Docent

Jan Vromman twijfelde ooit tussen studeren voor licentiaat geschiedenis en filmregisseur. Intussen is het vooral het maken van documentaires geworden en niet weinig betreft het onderwerpen die onderzoek, standpunt, historisch inzicht vragen. Documentaires als ‘Zolang er Scheepsbouwers zingen’ en ‘De Kunst van het Boomhakken’ of ‘Le petit jeune homme de Binche’ getuigen daarvan.

Maar het denken blijft multimediaal en transversaal. Nieuwsgierigheid dreef Jan Vromman ook naar theater, sociaal-artistieek projecten, installaties en zelfs fictiewerk. Waar audiovisueel werk vaak een personage als drager voor een film neemt, kies ik graag voor een maatschappelijk, breed gegeven.  Betrokkenheid en emotie mogen inzicht en analyse niet in de weg staan. De meest recente documentaire: ‘De Geschiedenis van het Varken (in ons)’ is daar een illustratie van. Geen echt journalistiek werk in de zin van het zich vastbijten in een actualiteit, maar eerder een meditatie die het heden situeert a.h.v. de gehele voorgeschiedenis.

Daarnaast werkt Jan Vromman aan een onderzoeksopdracht i.s.m. het Brussels Art Platform & de VUB.

jan.vromman@ehb.be

Stage

Theorie en praktijk zijn in ons curriculum sterk met elkaar verweven: de stage vormt de rode draad doorheen de opleiding en wordt, naarmate je vordert, steeds complexer en uitdagender.
Jouw eerste ervaringen als kunstenaar-leraar gebeuren in labo’s samen met medestudenten en onder begeleiding van een vakdidacticus. Vervolgens dompelen we je onder in een sociaal-artistiek project om ten slotte in het onderwijs individuele stages te lopen.

Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.

Inschrijven

Je kan je vanaf zaterdag 24 juni 2023 inschrijven voor het academiejaar 2023-2024. Dit kan online via de onderstaande button. Eens je inschrijving administratief verwerkt is, krijg je een mail. Kom je voor het afronden van je inschrijving liever persoonlijk langs, dan kan dat tijdens de openingsuren van het studentensecretariaat (alle dagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u30).

Let wel: het studentenloket is gesloten vanaf 8 juli tot en met 15 augustus.

NAAR DE INSCHRIJVINGEN


Voorwaarden

Om te starten met de Educatieve Master (60 ECTS) dien je te beschikken over één van volgende diploma’s: 

- Master Drama 
- Master Audiovisuele Kunsten 
- Master Muziek

Om te starten met de verkorte Educatieve Bachelor (60 ECTS) dien je te beschikken over één van volgende diploma's: 

- Bachelor Audiovisuele Kunsten 
- Bachelor Musical 

Voor de verkorte Educatieve Bachelors ben je ook verplicht een instaptoets af te leggen. Deze toets is niet bindend maar wel nodig om je te kunnen inschrijven. Heb je al een andere Bachelor of Master op zak, dan dien je de toets ook af te leggen. Je vindt de instaptoets op vlhora.be. Voor alle opleidingen dien je te voldoen aan de taalvoorwaarden (voor meer informatie zie website KCB.be of RITCS.be) op het moment van inschrijving.
 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van deze opleiding? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief en ontvang alle informatie rechtstreeks in jouw mailbox. Vragen? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier.

Vragen?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op