Skip to main content
Zoeken

Coronavirus: stand van zaken 08 oktober 2020

Stand van zaken 8 oktober 2020
  • Nieuws

De federale overheid verstrengt opnieuw de maatregelen om de coronapandemie te breken. Zeker in Brussel is de situatie problematisch. Ook voor ons is dat geen fijn nieuws want we kunnen niet anders dan een aantal noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen in en rond onze school.

Behalve de gezondheid van onze medewerkers en studenten is de kwaliteit van onderwijs onze grootste zorg. In het kunstonderwijs gaat die kwaliteit gepaard met praktijkervaring, het werken en leren op de vloer. Dat is de essentie van ons onderwijs en die willen we te allen tijde vrijwaren.

Maar daarvoor hebben we ook jullie medewerking, solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel nodig. We zullen meer inspanningen moeten doen om de geldende veiligheidsmaatregelen te respecteren. Laksheid ten opzichte van de gekende regels kan echt niet (meer).

De nieuwe maatregelen voor het RITCS School of Arts

  • Er geldt een algemene mondmaskerplicht op alle campussen (in de les en daarbuiten).

  • Alle theorievakken (hoorcolleges) gaan zullen online worden gegeven.

  • Voor werkcolleges geldt: het theoriegedeelte wordt online gegeven, het praktijkgedeelte gebeurt live op een EhB-campus of op locatie.

  • Essentiële praktijkvakken zullen live doorgaan, in kleine groepen en mits het naleven van de veiligheidsmaatregels (mondmasker, afstand, hygiëne).

  • Praktijkateliers en workshops gaan LIVE door volgens de strikte sector-protocols, idem voor Masterprojecten die nog niet zijn afgerond.

  • Voor sommige praktijkvakken zal uitgeweken worden naar externe (grotere) locaties.

  • Het onthaal en studentensecretariaat blijft bemand, de openingsuren blijven ongewijzigd.

  • Het café (en het terras) wordt helaas gesloten.

  • Zowel in de Bottelarij als in de Dansaertstraat worden ‘silent study spaces’ ingericht voor wie thuis geen studeerplek heeft, reserveren kan via studentenbegeleider Jan Bulckaen. Heb je extra ondersteuning nodig of voel je je onveilig kan je ook bij hem terecht.

Deze maatregelen treden in werking vanaf maandag 12 oktober en blijven geldig tot aan de kerstvakantie.

Voor verdere uitwerking en opvolging van deze maatregelen zijn de opleidingshoofden en opleidingsassistenten jullie aanspreekpunt. Raadpleeg dagelijks CANVAS en het rooster voor de meest actuele informatie!

Mogelijke besmetting

In het geval van een mogelijke besmettingen contacteer je altijd eerst het studentensecretariaat en volg je het stappenplan vermoedelijke besmettingen. Je kan dit stappenplan terugvinden op ritcs.be/coronavirus. Meer algemene info over de coronamaatregelen vind je op de infopagina van EhB.

Vragen

Aarzel niet om ons met jullie vragen te bestoken of om suggesties te doen opdat we ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs in de best mogelijke omstandigheden kan doorgaan. We zullen allicht ook de volgende dagen blijven communiceren en bijkomende richtlijnen en tips geven.

MEER INFO