Studentenbegeleider

RITCS studentenbegeleider

De studentenbegeleider op het RITCS is het luisterend oor bij allerlei schoolgebonden of studiegerelateerde problemen. Deze kunnen van allerlei aard zijn: financieel, psychologisch of studieproblemen. De studentenbegeleider luistert, adviseert en helpt om via de juiste kanalen de gepaste begeleiding te vinden.

Voor sociaaljuridisch advies en ondersteuning bij het uitoefenen van je rechten als student werkt de studentenbegeleider nauw samen met de trajectbegeleider en met de sociale dienst van EhB: STUVO. Op het RITCS is de studentenbegeleider tevens ook de ombudsman, wat behandeling van bepaalde problematieken vaak makkelijker maakt.

Bij STUVO kan je als student terecht voor deskundig advies over oa studietoelagen, kinderbijslag, ziekteverzekering, fiscaliteit, OCMW, statuut als student of werkstudent,….

De studentenbegeleider begeleidt je ook bij de aanvraag van extra faciliteiten en opvolging van je dossier in kader van een functiebeperking of redelijke voorzieningen (bijvoorbeeld bij zwangerschap, werkstudent of in topsportstatuut). In samenspraak met de student en de opleidingen wordt gekeken of en hoe we de student met een specifiek probleem het best tegemoet kunnen komen.

Indien je problemen ondervindt bij het opstellen van een studie-of werkplanning, of het lukt je moeilijk de leerstof te verwerken, dan kan de studiebegeleider helpen bij het zoeken naar een goede studeermethode of je begeleiden bij het opstellen van een planning op maat. In samenspraak met de student wordt indien nodig een studie-begeleidingstraject op langere termijn uitgewerkt.

De studentenbegeleider is vlot bereikbaar. Wie wil langskomen kan best via e-mail een afspraak maken. Natuurlijk kan je bij een noodgeval ook altijd aankloppen op het bureau van de studentenbegeleider.

Contact

Graag afspraak per e-mail.

Ombudsdienst /studentenbegeleider Jan Bulckaen
jan.bulckaen@ehb.be

RITCS | School of Arts
A. Dansaertstraat 70
1e verdieping | B-1000 Brussel