Skip to main content
Zoeken

Time for the Future Narratives!

Time for the Future Narratives!
  • Nieuws

Van maandag 13 februari tot en met donderdag 16 februari kan je op het RITCS terecht voor de eerste week van ons onderzoeksfestival Future Narratives, een vrijwel gratis festival op het kruispunt van audiovisuele kunsten en academisch onderzoek.

Zonder een onderzoekscultuur die permanent de opleidingsprogramma’s ondervraagt en voedt gaat een school langzaam dood. Daarom geeft het RITCS ook dit jaar zeven dagen lang een uitgebreide inkijk in het onderzoek dat aan onze School of Arts plaatsvindt. Geen doorlopende onderzoeksweek meer, maar verschillende intensieve momenten met presentaties van onderzoek – proces, methode en (voorlopig) resultaat – aan het RITCS, opnieuw onder de noemer Future Narratives. Van 13 tot 16 februari 2023 en op 9 en 10 mei 2023 vinden er opnieuw panelgesprekken, workshops, screenings en performances. Onderzoekers van het RITCS, docenten met meer of minder ervaring, doctorandae en doctorandi, zij nemen studenten, collega-docenten en geïnteresseerde buitenstaanders even mee in hun zoektocht naar zekerheden en twijfels omtrent the state of the art in kunsten, in media, in de rest van de wereld.

Om al die redenen geven de onderzoekers, met gepaste fierheid, een inkijk in hun onderzoeksprocessen. Gedurende zeven dagen, maar eigenlijk gewoon een heel jaar lang.

Brochure I Agenda

ENG

A school slowly dies without a research culture that - where possible in terms of resources - permanently interrogates and nurtures training programs. This year RITCS will give, once again, a comprehensive insight into the research taking place at our School of Arts. No more continuous research week, but 7 intensive days with presentations of research - process, method and (preliminary) result – at RITCS, again under the heading Future Narratives. Panel discussions, workshops, screenings, performances... will again take place from 13 to 16 February 2023 and on 9 and 10 May 2023. Researchers from RITCS, lecturers with more or less experience, doctoral students,- they all take students, fellow lecturers and interested outsiders for a moment with them, in their search for certainties and doubts about the state of the art in arts, in media, in the rest of the world.

For all these reasons, the researchers, with due pride, give an insight into their research processes. Over seven days, but actually the whole year round.

Brochure I Agenda