Skip to main content
Zoeken

RITCS schakelt volledig en uitsluitend over naar afstandsonderwijs

Corona RITCS
  • Nieuws

Het RITCS trof de afgelopen weken de nodige maatregelen om de essentie van haar School of Arts te beschermen: de praktijkvakken. Aangevuurd door de theorielessen zijn het deze vakken die ervoor zorgen dat onze studenten groeien tot makers die met beide voeten in de artistieke praktijk staan. (foto header Al Nik)

In navolging van de beslissing van de Vlaamse Regering zijn we echter genoodzaakt om onze werking opnieuw aan te passen. Samen met alle andere (hoge)scholen schakelen we vanaf 31 oktober tot en met 11 november volledig en uitsluitend over naar afstandsonderwijs. Op deze manier neemt het RITCS haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op om mee de verdere verspreiding van het virus af te remmen.

Concreet betekent dit dat van zaterdag 31/10/2020 tot en met woensdag 11/11/2020:

  • De lessen die reeds online worden georganiseerd in deze modus blijven doorgaan.
  • Alle geplande ateliers/praktijkvakken op campus of op locatie niet kunnen doorgaan. De opleidingshoofden nemen het initiatief om samen met docenten te bekijken hoe en in welke formule deze praktijkvakken zo snel mogelijk terug kunnen worden opgepakt.
  • De campussen zijn gesloten met uitzondering voor studenten die gebruik willen maken van de silent study spaces.
  • De uitleendienst en MOBO zijn gesloten.

Voor het volledige overzicht van de maatregelen en de bijhorende consequenties verwijzen wij onze studenten en medewerkers door naar de communicatie via mail.

De periode van steeds heruitvinden en aanpassen duurt lang en blijft veel vragen van studenten en medewerkers. Het blijft echter cruciaal dat we de komende periode de uitdagingen samen aangaan.