Leesbegeleiding voor kinderen

Leren lezen tussen de regels van de kunst

Verhaal

Op maandag 8 maart werd het startschot gegeven voor een bijzonder leesproject van de studenten in de Educatieve Opleidingen, een samenwerking tussen het RITCS en het KCB. 3 weken lang komen op maandag- en dinsdagavond een 30-tal kinderen tussen 6 en 12 jaar over de vloer in de Campus Dansaert van het RITCS. Het gaat hier om leerlingen van de naburige basisscholen De Kleurdoos en Sint-Joris die kampen met enige vorm van leesmoeilijkheden. Onder begeleiding van onze studenten volgen ze 6 sessies, waarbij er alternatieve en ludieke methodes worden gebruikt om hen hun vaardigheden te laten oefenen.

Deze leesbegeleiding vindt plaats in het kader van (hou je vast) domeinoverschrijdende vakdidactiek, een onderdeel van de Educatieve Opleidingen. Hierbij wordt er onderzocht op welke manieren kennis, informatie en vaardigheden optimaal overgedragen kunnen worden door verschillende disciplines met elkaar te verweven. Docent Jan Vromman licht dit verder toe:

“Eerst en vooral proberen we kinderen los te weken van de typische schoolcontext, die voor hen vaak gepaard gaat met een gevoel van falen. Om die reden nodigen we hen - volledig corona-proof - uit op verspreide locaties in het RITCS, zoals het café, de radiostudio en de bibliotheek. Daarnaast proberen we ook een brug te slaan tussen kunst en educatie door elementen en technieken uit beide domeinen te combineren tijdens de sessies. We hebben al gemerkt dat de combinatie van een ongedwongen setting en een creatieve benadering een bijzonder positief effect heeft, en dat lezen op deze manier terug een plezier wordt.”

Wil je meer informatie over deze opleiding, of kriebelt het om zelf ook aan de slag te gaan als kunstenaar-leraar? Raadpleeg deze webpagina, of schrijf je snel in voor de online infosessie van 17 maart 2021 om 19u30.

Leesbegeleiding RITCS
Deel dit