Skip to main content
Zoeken

Dit was Transversaal Atelier 2020

RITCS transversaal atelier 2020
  • Verhaal

In het kader van het Transversaal Atelier doken de studenten van de 2de Bachelor van het RITCS de stad in.

Transversaal Atelier is een marktplaats van ideeën, waar studenten (in dit geval alle studenten 2de Bachelor van het RITCS, zowel audiovisuele kunst als drama) kennismaken met een creatiepraktijk die vertrekt vanuit participatie. Een honderdtal studenten werken in kleine groepjes, onder begeleiding van 9 coaches, op diverse plekken in de stad Brussel. Het actieterrein kan een buurt zijn, of een lokale vereniging.

De inzet van dit atelier is niet langer specialisatie, studie van vakgebied en medium, of individueel auteurschap. Het gaat hier over het inzetten van verbeelding, om mensen te ontmoeten vanuit bekommernis en betrokkenheid.