MASTERCLASS 'Antigone' door Alenka Zupančič

RITCS FUTURE NARRATIVES ONDERZOEK antigone
Data
,
14:00
to
17:00
Waar?
Antoine Dansaertstraat 70, Brussel
Prijs
Gratis
FUTURE NARRATIVES

(NL) Van 27 tot en met 31 januari staat het RITCS een hele week lang in het teken van onderzoek. De focus van deze onderzoeksweek ligt op FUTURE NARRATIVES, verhalen van de toekomst.

Het onderwerp van deze masterclass is een antieke tragedie: Sophokles’ Antigone. Onder begeleiding van Alenka Zupančič gaan we dieper in op de fascinatie die de tragische heldin Antigone in de meest diverse tijdperken en contexten wist en nog steeds weet op te wekken – denk hierbij aan Stefan Hertmans’ recente bewerking Antigone in Molenbeek.

In de masterclass staan een aantal vragen centraal: waarop meent Antigone zich te kunnen beroepen om haar broer én staatsvijand Polyneikes te begraven? Kan deze wetsoverschrijdende handeling als voorbeeld dienen voor hedendaagse politieke acties? Zijn er wetten die belangrijker zijn dan de bestaande en collectief onderschreven wetten? Of moeten we Antigone veeleer als een mooie illustratie zien van hoe het menselijk verlangen een dodelijk verlangen is, en in die zin de tragedie als een morele waarschuwing opvatten? 

Deze masterclass vindt plaats in het Engels. 

(ENG) From 27 to 31 January, RITCS School of Arts is devoted to research for a whole week. The focus of this research week is on FUTURE NARRATIVES, stories of the future.

The subject of this masterclass is an ancient tragedy: Sophocles’ Antigone. Guided by Alenka Zupančič we will explore the fascination the tragic heroine Antigone has exerted and continues to exert in the most diverse eras and contexts – for a recent example, see Stefan Hertmans’ Antigone in Molenbeek.

During the masterclass, this series of questions will preoccupy us in particular: what is Antigone’s act, to bury her brother and enemy of the state, Polyneices, based upon? Can this transgressive act be conceived as a model for contemporary political action? Are there laws, more important than the existing and collectively endorsed ones? Or should we rather take Antigone as a beautiful illustration of how desire is a desire for death, and therefore consider it as a moral warning?

This masterclass will take place in English. 

Deel dit