Skip to main content
Zoeken

Classics Restored: Black God, White Devil (1964) - Glauber Rocha

  • CINEMA RITCS

NL: Een extatisch panorama van furieuze visioenen en revolutionaire dromen in het uitgestrekte, gewelddadige landschap van het Braziliaanse platteland, gemaakt in 1963 door de vierentwintigjarige regisseur Glauber Rocha - een van de grondleggers van de moderne Braziliaanse cinema of de cinema novo.

Manuel (Geraldo Del Rey), een jonge koeherder, doodt een rijke boer die hem bedroog, en vlucht naar huis, samen met zijn vrouw, Rosa (Yoná Magalhães), om deel te nemen aan een pelgrimstocht onder leiding van een zelfverklaarde heilige (Lidio Silva) met een utopisch, bloederig evangelie. De katholieke kerk en de regering sturen een huurmoordenaar, Antonio das Mortes (Maurício do Valle), om de processie te stoppen - en de revolutionaire bandiet Corisco (Othon Bastos) is van plan Antonio tegen te houden. Rocha's hectische drama is in feite een politieke western die tekeer gaat tegen de Braziliaanse corruptie en plutocratische onderdrukking. Zijn rauwe, grootse, urgente beelden - en de rauwe, bezwerende soundtrack die er tegenaan wordt gezet - lijken uit te barsten van lang onderdrukte woede. Ondanks zijn heroïsche energie en impulsieve jeugd is het een somber filosofisch werk van zijn tijd, een bitter angstaanjagende visie van een uitzichtloze toekomst. In het Portugees.

Portuguese language | English subtitles

EN: This ecstatic panorama of furious visions and revolutionary dreams in the vast, violent landscape of rural Brazil, made in 1963 by the twenty-four-year-old director Glauber Rocha, is one of the founding works of modern Brazilian cinema.

Manuel (Geraldo Del Rey), a young cowherd, kills a wealthy rancher who cheated him, and flees home, along with his wife, Rosa (Yoná Magalhães), to join a pilgrimage led by a self-proclaimed saint (Lidio Silva) with a utopian, gory gospel. The Catholic Church and the government send a hired gun, Antonio das Mortes (Maurício do Valle), to stop the procession—and the revolutionary bandit Corisco (Othon Bastos) plans to stop Antonio. Rocha’s hectic drama is, in effect, a political Western that rages at Brazil’s governmental corruption and plutocratic oppression. His raw, grand, urgent images—and the raucous, incantatory soundtrack set against them—seem to erupt with long-suppressed anger. Despite its heroic energy and impulsive youth, it’s a bleak philosophical work of its time, a bitterly terrifying vision of no exit. In Portuguese.

Portuguese language | English subtitles