CINEMATOGRAPHY IN PROGRESS 

FUTURE NARRATIVES RITCS
Data
,
10:00
to
12:00
Waar?
RITCS, Luister- en visiecel, Antoine Dansaertstraat 70, Brussel
Prijs
Gratis
Reservatie
Inschrijven via marijke.van.kets@ehb.be
FUTURE NARRATIVES

Van 27 tot en met 31 januari staat het RITCS een hele week lang in het teken van onderzoek. De focus van deze onderzoeksweek ligt op FUTURE NARRATIVES, verhalen van de toekomst.

Visual Storytelling: Qu’est-ce que c’est la mise-en-scène?  

Onderzoekers: Marijke Van Kets, Gino Verleye, Ilse Somers, Tony Costa 

Het onderzoeksproject van Marijke Van Kets stelt de vraag of de visuele vertelling (gedeeltelijk) bepaald wordt door de cinematografische mise-en-scène. Het gaat daarbij om vragen zoals: wat betekenen elementaire parameters  zoals ‘waar’ en ‘wanneer’ in deze mise-en-scène? En: van waaruit wordt deze visuele setting gezien door de kijker?  

Je kan meewerken aan een testcase in verband met visual storytelling, een experiment van 15 minuten per deelnemer. Je kan inschrijven door een e-mail te sturen naar marijke.van.kets@ehb.be, vóór 20 januari 2020. 

Dit evenement zal mogelijk in het Engels plaatsvinden. 

(ENG) From 27 to 31 January, RITCS School of Arts is devoted to research for a whole week. The focus of this research week is on FUTURE NARRATIVES, stories of the future.

In the project Visual Storytelling the question is raised whether the visual narration is (partly) determined by the mise-enscène. The research deals with questions such as: who is where and when in this mise-en-scène? And: from where is this visual setting perceived by the viewer? 

You can participate in a testcase research on visual storytelling, in an experiment of 15 minutes for each participant. You subscribe by sending an e-mail to marijke.van.kets@ehb. be before the 20th of January, 2020. 

This event will possibly take place in English. 
 

Deel dit