Skip to main content
Zoeken

Banditi a Orgosolo (1961) – Vittorio De Seta

  • CINEMA RITCS

98 minuten | VO-IT st EN Bijzonderheden: Classics Restored | Different Class | Met inleiding

Gratis voor Different Class leden!

Nederlands:

Met een speciale inleiding door Guy Borlée, coördinator van het Festival Il Cinema Ritrovato Bologna. Onder de noemer CLASSICS RESTORED brengt CINEA elke maand een straffe klassieker in de kijker. BANDITI A ORGOSOLO, het langspeeldebuut van Vittorio De Seta na zijn befaamde reeks van korte documentaires over het dagelijks leven in het arme Zuid-Italië. Hij schakelde lokale boeren in als acteurs voor wie de geportretteerde cyclus van geweld, onrecht en wraak een generatielange realiteit was. De film is een favoriet van regisseur Martin Scorsese: “Ik weet nog heel goed dat ik Banditi op het New York Filmfestival zag in de vroege jaren zestig. Het was een van de vreemdste en meest bijzondere films die ik ooit had gezien. Het verhaal is eenvoudig; een herder wordt ten onrechte van een misdaad beschuldigd en moet wegrennen door een droog en stil landschap. Zijn schapen hongeren uit; hij is compleet berooid en is gedwongen een bandiet te worden. Het verhaal is echter ook typerend voor het eiland waar het zich afspeelt en de mensen daar. Het speelt zich af in de bergen van Barbagia in Sardinië en laat ons een archaïsche wereld ontdekken, onaangeraakt door de moderne samenleving. De mensen spreken er nog een eeuwenoud dialect en hun levens worden bepaald door prehistorische wetten. De moderne wereld zien zij als vreemd en vijandig. De Seta vond in hen de restanten van een oude samenleving waar een nobele gloed in door schittert. Ik weet nog goed hoe mooi ik de stijl van de film vond; neorealisme was tot een geheel nieuw niveau gekomen, de participatie van de regisseur in het narratief was zo compleet dat de scheidingslijn tussen vorm en inhoud vernietigd werd en de gebeurtenissen de vorm bepaalden. De Seta’s gevoel voor ritme en cameragebruik, zijn uitmuntende kracht om zijn personages met hun omgeving te vermengen, het was een openbaring. Het was alsof De Seta een antropoloog was, die sprak met de stem van een dichter.”

Free for Different Class members!

English:

With a special introduction by Guy Borlée, the coordinator of the Festival Il Cinema Ritrovato Bologna. Under the banner of 'Classics Restored', we collaborate with Cinea every month to re-release a worthwhile classic. BANDITI A ORGOSOLO (1961) was the feature film debut of Italian maestro Vittorio De Seta, following after his celebrated series of short documentaries about daily life in impoverished southern Italy. De Seta enlisted the help of local farmers as actors. For them, the fictionalized cycle of violence, injustice and revenge was already a generational reality. The film is a favorite of director Martin Scorcese: "I vividly remember seeing Banditi at the New York Film Festival in the early 1960s. It was one of the most unusual and extraordinary films I had ever seen. It’s a simple story: a shepherd, unjustly accused of a crime, is chased through an arid and silent landscape. His sheep starve, and, destitute, he is forced to become a bandit. The story, however, is also the story of an island and its people. Set on the mountains of Barbagia, in Sardinia, the film reveals an archaic world, unspoiled by society. Its people speak an ancient dialect and live according to prehistoric laws. They see the modern world as foreign and hostile. In them, De Seta found the vestiges of an old society through which a nobility shone through. I remember being impressed by the style of the film. Neorealism had been taken to another level, where the director’s participation in his narrative was so total that the line be- tween form and content was obliterated and the events dictated the form. De Seta’s sense of rhythm, his use of the camera, his extraordinary ability to merge his characters to their environment was a complete revelation. It was as if De Seta were an anthropologist who spoke with the voice of a poet."

Gratuit pour membres de Different Class!

Français:

Au cœur de la montagne rocailleuse et désolée de Sardaigne, Michele veille sur son troupeau de moutons avec son jeune frère Giuseppe. Un jour, trois étrangers débarquent dans sa bergerie, recherchés par les carabiniers pour avoir volé des cochons. Michele va se retrouver accusé à tort du vol puis du meurtre d’un des gendarmes perpétré par l’un des malfrats. Pour échapper à la prison, le berger décide de fuir dans la montagne en compagnie de son frère et de ses bêtes...

Uitgelichte evenementen

Agenda