Working Songs Vol. 1 - Sanja Mitrović

Working Songs Vol. 1 - Sanja Mitrović
Data
,
14:00
to
15:30
Waar?
RITCS (cinema), A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
Reservatie
Reservatie/ Reservation: tickets.ritcs.be
FUTURE NARRATIVES

NL: Van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 28 januari 2022 presenteren de onderzoekers van het RITCS School of Arts hun artistiek en theoretisch onderzoek tijdens Future Narratives. 

Werk is een belangrijk element van iemands gevoel van eigenwaarde, van de kwaliteit van zijn leven en van zijn sociale relaties. Door de geschiedenis heen hebben mensen samen gezongen om zware arbeidsomstandigheden te kunnen doorstaan. Muziek en arbeid zijn intrinsiek met elkaar verbonden en spelen een centrale rol in de gemeenschapsvorming. 

Theaterregisseur Sanja Mitrović stelde een alternatieve lezing van traditionele werkliederen voor tijdens een evenement in de Ancienne Belgique in Brussel in januari 2021. In een set-up die deed denken aan een live concert, werden een aantal gasten uitgenodigd om een selectie van werkliederen te interpreteren. Onder de deelnemers bevonden zich Miss Angel (met DJ Black Mamba), DJ Rokia Bamba, Lander Gyselinck (met Simon Jermyn en Hendrik Lasure), Tarek Halaby (met Simon Thierree en Carlos Garbin), Ana Naqe (met Suhamet Latifi, Enrique Noviello en Sali Ramadan), en Joelle Sambi (met Nicolas Pommier). Zij bewerkten liederen die de ontberingen van dwangarbeid beschreven, maar ook liederen die de arbeidersgemeenschap en arbeid zelf als vreugde vierden. En alle gevoelens tussen die uitersten.

De herinterpretatie van de liederen op het AB-hoofdpodium, alsook de gesprekken met de deelnemende artiesten, werden live gefilmd en opgenomen, maar zonder publiek omwille van de COVID-19 beperkingen.  

Working Songs Vol. 1 is een onderdeel van een artistiek doctoraatsonderzoek dat Mitrović voert aan RITCS en VUB. De screening zal worden voorafgegaan door een introductie van Sanja Mitrović.

EN: From the 24th until the 28th of January 2022 artistic researchers of RITCS School of Arts will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results during Future Narratives.

Work is an important element of an individual’s sense of self-worth, their quality of life and social relationships. Throughout history people have been singing together in order to endure hard working conditions. Music and labour are intrinsically connected, playing a central role in the community building.  

Theatre director Sanja Mitrović proposed an alternative reading of traditional working songs at an event organised at the Ancienne Belgique music venue in Brussels in January 2021. In the set up reminiscent of a live concert, a number of guests were invited to interpret a selection of working songs. The contributors included Miss Angel (with DJ Black Mamba), DJ Rokia Bamba, Lander Gyselinck (with Simon Jermyn and Hendirk Lasure), Tarek Halaby (with Simon Thierree and Carlos Garbin), Ana Naqe (with Suhamet Latifi, Enrique Noviello and Sali Ramadan), and Joelle Sambi (with Nicolas Pommier). They were adapting songs describing hardships of forced labour, as well as songs celebrating workers’ communities and labour as joy.  

The reinterpretation of songs on the AB main stage, as well short as conversations with the participating artists, were filmed and recorded live but without an audience, due to the COVID-19 restrictions.  

Working Songs Vol. 1 is a part of a PhD artistic research which Mitrović is conducting at RITCS and VUB. The screening will start with an introduction by Sanja Mitrović.

Deel dit