De Cierta Manera (1974-1977) - Sara Gómez

De Cierta Manera (1974-1977) - Sara Gómez
Data
,
19:30
Waar?
CINEMA RITCS I Antoine Dansaertstraat 70 I 1000 Brussel
Prijs
4 EUR / 6 EUR
Reservatie
Reserveer je tickets via pretix.eu/cinemaritcs/deciertamanera
CINEMA RITCS

NL:  Sara Gómez (1942-1974) was Cuba’s eerste vrouwelijke filmmaker. Aan het Instituto Cubano Del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) was Gómez de assistente van regisseurs Jorge Fraga, Tomás Gutiérrez Alea en Agnès Varda.  Gómez realiseerde  negentien korte documentaires waarin ze een intiem portret schetst van vergeten Cubaanse vrouwen, Afro-Amerikaanse Cubanen, jonge en zeer oude mensen levend in Cuba (Iré a Santiago, 1964, Una isla para Miguel, 1968).   

Haar laatste en enige langspeelfilm is De Cierta Manera / One Way Or Another (1974/1977). Ze overleed tijdens het maken van deze film, die naderhand werd afgewerkt door haar Cubaanse collega’s Tomás Gutiérrez Alea en  Julio Garcia Espinosa. Het resultaat is een educatief en onderzoekend docudrama over de liefdesrelatie tussen onderwijzeres Yolanda en buschauffeur Mario, die een sterk verschillende socio-economische achtergrond hebben.  Ze ontmoeten elkaar in de arme wijken van Havana, in het post-revolutionaire Cuba. De film staat kritisch tegenover de idealen van de Cubaanse revolutie (1953-1959) en bevraagt de Cubaanse samenleving op het gebied van werk, woning, voeding, relaties en opvoeding. Ondanks de revolutie bestaat in het Cuba van de vroege jaren zeventig, de koloniale samenleving nog steeds en zijn machismo, racisme en seksisme er duidelijk nog niet de wereld uit.  

De Cierta Manera werd in 2021 gerestaureerd door Arsenal -Institut für Film und Videokunst- en werd onder meer getoond tijdens het festival Il Cinema Ritrovato in Bologna, in juli 2021. 

Spanish language | English subtitles 
Diversifying the film canon/ De film canon bevrijd en verruimd 
Introduction in Dutch by Wouter Hessels/ Inleiding in Nederlands door Wouter Hessels 

EN: Sara Gómez (1942-1974) was Cuba's first female filmmaker. At the Instituto Cubano Del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), Gómez was the assistant to directors Jorge Fraga, Tomás Gutiérrez Alea and Agnès Varda.  Gómez realised nineteen short documentaries in which she painted an intimate portrait of forgotten Cuban women, African-American Cubans, young and very old people living in Cuba (Iré a Santiago, 1964, Una isla para Miguel, 1968).  

Her last and only feature film is De Cierta Manera/ One Way or Another (1974/1977). She died while making this film, which was subsequently finished by her Cuban colleagues Tomás Gutiérrez Alea and Julio Garcia Espinosa. The result is an educational and investigative docudrama about the love affair between teacher Yolanda and bus driver Mario, who come from vastly different socio-economic backgrounds.  They meet in the poor neighborhoods of Havana, in post-revolutionary Cuba. The film is critical of the ideals of the Cuban revolution (1953-1959) and questions Cuban society in terms of work, housing, food, relationships and education. Despite the revolution, in the Cuba of the early 1970s, colonial society still exists and machismo, racism and sexism are clearly not yet a thing of the past. 

De Cierta Manera was restored by Arsenal -Institut für Film und Videokunst- in 2021 and was shown at the Il Cinema Ritrovato festival in Bologna, among others, in July 2021. 

Spanish language | English subtitles 
Diversifying the film canon/ De film canon bevrijd en verruimd 
Introduction in Dutch by Wouter Hessels/ Inleiding in Nederlands door Wouter Hessels 

Deel dit