Skip to main content
Zoeken

Cinéclub RITCS: Yi Yi (2001) - Edward Yang

  • CINEMA RITCS

Nederlands

In de jaren 80 kreeg de Taiwanese cinema veel concurrentie van de filmindustrie uit Hong Kong en de thuisvideo. Hierdoor ontstond er een nieuwe Taiwanese New Wave, die zich kenmerkte door een hoog gehalte van realisme over het leven in Taiwan, vaak met een ietwat sombere ondertoon. Deze manier van filmen stond haaks tegenover wat het publiek gewend was, namelijk veel melodramatiek of kung-fu actie. Yi Yi (Edward Yang, 2000) is een prachtig voorbeeld van deze New Wave die in de jaren 90 over ging in de Second New Wave. Hier stond nog steeds het het portretteren van de unieke Taiwanese levensstijl centraal, maar er werd minder gefocust op het realisme.
In Yi Yi wordt het dagelijkse leven gevolgd van NJ Jiang en zijn familie. Als de oma van de familie in coma raakt, NJ Jiangs vrouw bij een sekte gaat en zijn zoontje problemen op school heeft gaat iedereen hier op zijn eigen manier mee om. Voor NJ Jiang is de existentiële twijfel compleet wanneer zijn eerste grote liefde opduikt.

173’ - OVEN
Cinéclub RITCS

English

In the 1980s, Taiwanese cinema faced a lot of competition from the Hong Kong film industry and home video. This led to the emergence of the Taiwanese New Wave, which was characterized by a high level of realism about life in Taiwan, often with a somewhat gloomy undertone. This way of filming was at odds with what the audience was used to - a lot of melodramatic or kung-fu action. Yi Yi (Edward Yang, 2000) is a wonderful example of this New Wave
Yi Yi follows the daily life of NJ Jiang and his family. When the family's grandmother falls into a coma, NJ Jiang's wife joins a cult, and his son has problems at school. Everyone copes in their own way. For NJ Jiang, the existential doubt is complete when his first great love shows up once more.

173’ - OVEN
Cinéclub RITCS

Uitgelichte evenementen

Agenda