Skip to main content
Zoeken

Café Crapule Transfocollect- an evening with food, performances, lectures I Een avond met eten, performances, lezingen enzovoort

  • FUTURE NARRATIVES

ENG

Where are today's unconventional learning spaces?

TransfoCollect opens Café Crapule.

Done with school desks and out to the wisdom of the streets.

Bar hangouts, ultra-transnonbinary bar staff with tipsy discourse, fed-up ladders, bread and games. Sometimes there is something to learn. Sometimes some dancing. Sometimes. Tournée générale. The last one turns out the lights.

Café Crapule opens at 18:00 and closes at 22:00. You can walk in and out between those times.

TransfoCollect works with Brussels-based young people (aged 16 and up)- from different subcultures and with different lifestyles- and brings them together. TransfoCollect stimulates these youngsters, who are less likely to be exposed to art, art education or higher education in general, to develop themselves artistically.

Language: Dutch & French

NL

Waar zijn de onconventionele leerplekken van vandaag?

TransfoCollect opent Café Crapule.

Gedaan met schoolbanken en out to the wisdom of the streets.

Robbertjes tooghangen, ultratransnonbinair barpersoneel met aangeschoten discours, zatte ladders, brood en spelen. Soms valt er wat te leren. Soms wat te dansen. Soms. Tournée générale. De laatste doet het licht uit.

Café Crapule gaat open om 18:00 en sluit om 22:00. Tussen die uren, kun je vrij binnen en buiten.

TransfoCollect werkt met Brusselse jonge mensen (vanaf 16 jaar), uit verschillende subculturen en met verschillende levensstijlen, en brengt hen samen. TransfoCollect prikkelt deze jongeren, die minder gemakkelijk in aanraking komen met kunst, kunstonderwijs of hoger onderwijs, om zich artistiek te ontwikkelen.

Taal: Nederlands & Frans.

Uitgelichte evenementen

Agenda