You are here

Geluid

Professioneel gerichte opleiding in de audiovisuele kunsten

De opleiding geluid legt de klemtoon op creativiteit. In deze afstudeerrichting leer je maatschappelijke en emotionele waarnemingen vertalen naar een audiovisuele creatie. Het (leren) gebruiken van technische apparatuur en het toepassen van een aangepaste methode dragen bij tot het bereiken van het beste resultaat bij een gegeven opdracht. Na een eerste gemeenschappelijk jaar samen met de studierichtingen montage en beeld, focust de student zich op het geluid van het audiovisueel project. In overleg met de realisator doet hij voorstellen in verband met de structuur, de klankkleur, de dramatiek en het narratieve van de te sonoriseren project.

Als student Geluid dien je op een creatieve manier samen te werken met een realisator. De technische apparatuur en de aangeleerde technieken vormen nooit een doel op zich, maar uiteindelijk dien je de apparatuur wel perfect te beheren. Na een eerste gemeenschappelijk jaar neem je deel aan een aantal ateliers en workshops waar je leert samenwerken. Je levert voorstellen over de klankkleur, de dramatiek en het narratieve aspect van ieder project, in overleg met je realisator. Daarbij zijn je eigen visie en persoonlijke stijl echter steeds zeer belangrijk. Je bachelorproef bestaat eruit dat je één of meerdere hoofdfuncties vervult bij het maken van een audiovisuele productie.

Afbeelding: Setfoto 'Les papillons gris' door Charlotte Lara De Cort