You are here

Drama - Regie

academisch gerichte bachelor- en masteropleiding in het drama

Op 12 september 2015 ontving de afdeling Drama & Podiumtechnieken van het RITCS uit handen van Minister Sven Gatz de Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2014. De professionele jury loofde onder meer de grote zichtbaarheid van oud-studenten in het professionele werkveld. De jury: “elk jaar verlaten zeer getalenteerde makers de Opleiding Drama, onder begeleiding van een uitgelezen ploeg docenten." Daarenboven waardeerde de jury de uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid van de opleiding: “de Drama-opleiding van het RITCS leert haar studenten om maatschappelijke, sociale en culturele tendensen in te bedden in de artistieke praktijk en laat wat er in de wereld gebeurt meespelen in de opleiding.” Meer info over de Cultuurprijs Podiumkunsten 2014 vind je hier.

 

We zijn op weg naar nergens, we kunnen overal naartoe.

Stap in een verkeerde trein,
kom terecht in een stad die je niet kent,
verlies je portefeuille, loop een beetje doelloos rond.
Dat is het begin van iets.
Het begin van wat?
Het begin van een avontuur.
Het overwinnen van onze angst voor het onbekende.
Het ontdekken van grenzen en het herontdekken van onszelf.

Wie is onszelf?

Dat is een vraag met een levenslang antwoord dat niet te vatten is in een video-clip en die sommigen onder ons na hun dood kunnen lezen in een altijd tekortschietende biografie.

‘L’enfance c’est la condition humaine artistique, après on tue.’

Deze uitspraak van Tadeuz Kantor is het leidmotief om tijdens de opleiding samen met diegenen die zich geroepen voelen, terug te keren naar de toekomst.

Back to the Future and May the Force be with You!

We zoeken geen verklaring of oplossing voor vragen en verlangens, maar willen zoeken, ondervinden en beschrijven. Zoals Rutger Kopland schrijft: ‘Wie vindt heeft slecht gezocht.’

 

Johan Dehollander
vakhoofd regie

Als je voor de Regie-opleiding van het RITCS kiest, kom je niet alleen in Brussel terecht, een stad die niet toevallig als artistieke draaischijf in België en Europa functioneert (denk aan artiesten als Jan Lauwers, Meg Stuart of Wim Vandekeybus of aan de vermaarde dansschool Parts, aan culturele plekpleisters zoals het Kaaitheater, de AB of de Beursschouwburg of aan het werk van oud-studenten als Thomas Bellinck of Joost Vandecasteele). Je kiest ook voor een opleiding waarin het zoeken centraal staat: we je leiden je op tot eigenzinnige theatermaker of regisseur met een uitgesproken, persoonlijke signatuur en verbeeldingswereld,  tot een artiest die met beide voeten in de wereld staan. Of je nu toneelspelers wilt regisseren of zelf de vloer opgaan om je eigen inhoud vorm te geven. We focussen daarbij op het theaterveld in de breedste zin van het woord, van repertoiretheater tot hybride experimenten, van sociaal-artistieke projecten tot performance. We bestrijken dus een wijd palet van genres en activiteiten: repertoiretheater, beeldend theater, figurentheater, jeugdtheater, locatieprojecten, performance, eigen schriftuur, en ga zo maar door.

Samen met een hele rist docenten ga je op zoek naar een manier om jouw universum te delen met een publiek. In die zoektocht zal je begeleid worden door regisseurs en theatermalers zoals Stef De Paepe (De Maan), Johan Dehollander, Ruud Gielens, Stef Lernous (Abattoir Fermé), Jos Verbist (Theater Antigone), Pol Dehert, ontwerpers zoals bijvoorbeeld Harry Cole en dramaturgen en coaches zoals Geert Opsomer, Ivo Kuyl en Klaas Tindemans. En je zal workshops volgen bij artiesten die we speciaal voor de regie-opleiding kozen, zoals Sanne Van Rijn, Stef Stessel, Lizzy Timmers, Bernard Van Eeghem, Marijs Boulogne, Jetse Baetselaan, enzovoort.

De Bacheloropleiding regie (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Het pedagogisch kader van de opleiding bestaat uit een beperkt aantal vaste docenten van verschillende generaties en met een verschillende disciplinaire en artistieke achtergrond. Daarnaast nodigt de opleiding gerenommeerde Belgische en internationale artiesten uit om les te geven. Via de opleidingscommissie hebben de studenten formele inspraak in de inhoud en oriëntatie van de opleiding. Drie maal per jaar komen alle docenten samen om een stand van zaken per student op te maken. De mentor communiceert telkens het volledige plaatje aan de student. Zo krijgt die laatste een strenge maar eerlijke en open evaluatie.

Via deze link kan je de officiële opleidingsbrochure opvragen.

For English, click here

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. De Master Drama Regie is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De Master Regie bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden. De afsluitende Master-proef wordt gepresenteerd in de Kaaitheaterstudio’s of in de KVS.

Naast je praktijkprojecten volg je een theoretisch keuze-seminarie op het gebied van de filosofie, de politieke theorie of de cultuurtheorie. En je neemt deel aan de RITCS Winter School: een jaarlijks initiatief genomen door een of meerdere docenten om een interdisciplinaire onderzoeksmodule rond een specifiek thema uit te werken. Het hele jaar door begeleidt de mentor jouw traject. De mentor is je sparring partner doorheen het jaar en heeft een stimulerende, bevragende en kritische rol. Hij brengt je doorheen je projecten steeds opnieuw terug bij je eigen agenda.

Toelatingsvoorwaarden Om te starten in onze Master-opleiding Regie heb je minimum een artistieke Bachelor-diploma nodig binnen de theaterpraktijk (spel, regie, dramadocent, performance, fysiek theater, mime), dien je in het Nederlands, Frans of Engels te kunnen communiceren en dien je te slagen voor de artistieke toelatingsproef. Bijkomende professionele ervaring is een bijkomende troef maar geen strikte voorwaarde. Alle andere kandidaten moeten deelnemen aan de toelatingsproef. De jury kan je vragen een extra voorbereidend jaar te volgen.

Kost De inschrijvingskost bedraagt €890 om je in te schrijven aan de hogeschool plus een bijkomende kost van €740 (AJ 2014-2015) voor de specifieke noden van een kunsthogeschool. Deze bedragen gelden voor een voltijds programma van 60 credits.

Toelatingsprocedure De toelatingsproef voor de Master-opleiding Drama bestaat uit twee delen: een auditiedag voor de kandiaten en een werkweek. Je dient daarvoor je dossier op te sturen voor 22 april 2016. Alle details vind je in onze informatie brochure en in onze Engelstalige Master-brochure.

Belangrijke data

23.04.2017 deadline insturen dossier
28.04.2017 antwoord van de jury na evaluatie van de dossiers
13.05.2017 audities kandidaten MA Spel en Regie
03.07.2017 tot 07.07.2017 workshop
18.09.2017 start Summer School
25.09.2017 start academiejaar 2017-2018

Via deze link kan je de officiële opleidingsbrochure opvragen. Voor verdere informatie omtrent de inhoud van de master kan je terecht bij opleidingshoofd Hendrik De Smedt: hendrik.de.smedt@ehb.be