You are here

Vrijstellingen aanvragen

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

EVK staat voor de Erkenning van een Eerder Verworven Kwalificatie. Een Eerder verworven Kwalificatie is een studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al of niet binnen onderwijs, met goed gevolg hebt doorlopen. Het is een bewijs dat je in een evaluatie, extern aan onze opleiding, hebt aangetoond dat je bepaalde competentie(s) hebt verworven.
Als studiebewijs komt in aanmerking:

  • een creditbewijs uit een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)
  • een creditbewijs uit een andere opleiding binnen onze hogeschool
  • een studiebewijs behaald in het regulier onderwijs
  • een studiebewijs behaald buiten het regulier onderwijs
  • een studiebewijs uit het buitenland
  • een behaald 'bewijs van bekwaamheid' (zie EVC), uitgereikt door de Universitaire Associatie Brussel

 

Dergelijk studiebewijs kan door onze opleiding via een onderzoek op stukken (EVK-procedure) worden erkend en kan vervolgens de basis vormen voor de aanvraag van vrijstelling voor één of meer opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wilt volgen.
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling omwille van EVK, moet je aantonen dat:

  • het studiebewijs door jou behaald is (authenticiteit);
  • de behaalde kwalificatie waarnaar je studiebewijs verwijst overeenkomt met de competenties die verworven worden in de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (relevantie);
  • voldoende recent is (actualiteitswaarde).

 

EVK-Procedure en formulieren: Bekijk eerst www.erasmushogeschool.be/procedure-evk, en dien het formulier op papier (niet per mail) in bij de trajectbegeleidster. Deadline is 15/10/2017.

 

Contact
Katrien Fauville
katrien.fauville@ehb.be 
+32 (0)2 507 14 61

Eerder verworven competenties (EVC)

Via het erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) biedt de Erasmushogeschool Brussel toekomstige studenten de kans om kennis en ervaringen die in een buitenschoolse context werden opgedaan te valoriseren in de vorm van vrijstellingen en studieomvangvermindering.
In het jaar dat voorafgaat aan de inschrijving melden kandidaat studenten zich hiervoor aan bij de Universitaire Associatie Brussel (UAB).