Verblijfsvoorwaarden

Om te kunnen starten aan het RITS moet je in het bezit zijn van een identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.