Taalvoorwaarden

Als je niet beschikt over voldoende kennis van het Nederlands dan kan het departement beslissen dat je moet deelnemen aan een taaltest. Indien je niet voor de taaltest slaagt, kan je niet worden ingeschreven.
De taaltest bestaat steeds uit vier onderdelen: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en spreekvaardigheid.

Voor meer info en om je in te schrijven voor de taaltest, neem je contact op met annemie.de.rouck@ehb.be