Stand van zaken 17 maart 2020

Stand van zaken 17 maart 2020

Alvorens in te gaan op de stand van zaken van dinsdag 17 maart 2020 willen we jullie bedanken voor het massaal opvolgen van onze oproep om het RITCS-materiaal terug binnen te brengen op onze campussen. We voelen ons heel erg gesteund door jullie medewerking en zin voor verantwoordelijkheid. Much appreciated! Zeker in deze tijden. 

Dit zijn de nieuwe maatregelen die op dinsdag 17 maart zijn bepaald. 

ONDERWIJS 

 • De maatregelen die van kracht zijn met betrekking tot de onderwijspraktijk zullen op zijn minst gelden tot en met de paasvakantie. Daarmee vervalt de eerder gecommuniceerde datum van 27 maart 2020. De campussen blijven dus dicht tot en met zondag 19 april 2020. Er zal tot dan dus ook niet kunnen worden gewerkt in de ateliers, cellen of studio’s en ook het materiaal blijft zeker tot dan nog in de kast. 
   
 • Het docentenkorps en de medewerkers van het RITCS onderzoeken nu de verschillende scenario’s met betrekking tot de verdere organisatie van de onderwijspraktijk op korte en lange termijn. Momenteel is het ook voor ons koffiedik kijken hoe de situatie op niveau van het virus verder zal evolueren. We proberen dan ook rekening te houden met niet één maar verschillende scenario’s. Een ongeziene denkoefening waarbij we jullie geduld en begrip willen vragen. 
   
 • Zoals eerder doorgegeven hebben we de docenten gevraagd om waar mogelijk een digitaal alternatief te voorzien voor jullie lessen en/of opdrachten. Indien jullie ondervinden dat de digitale vertaalslag niet altijd even goed verloopt, dan vragen we dit te melden aan jullie betrokken docent of opleidingsassistent zodat hij of zij samen met de vakgroep kan kijken naar andere oplossingen. 
   
 • Studenten die de digitale vertaalslag door omstandigheden niet of zeer moeilijk kunnen maken (zoals het gebrek een computer en internet) kunnen contact opnemen met katrien.fauville@ehb.be  om hier melding van te maken. Dan kan er eventueel samen worden gekeken voor een oplossing.  
   
 • Consulteer CANVAS dagelijks, probeer de online lessen planning te volgen.  Stel voorgestelde opdrachten niet uit en probeer zoveel mogelijk de voorgestelde lessenplanning op het rooster te volgen. 

Vragen en opmerkingen

We zetten het huidig elan van communicatie verder. Dat wil zeggen dat we blijven communiceren via mail en via ritcs.be/coronavirus. Er zijn uiteraard nog heel wat ‘wat als’ vragen. Ook bij ons. Formuleer die vragen en bezorg ze aan je betrokken opleidingshoofd en via ritcs@ehb.be, zo kunnen we zien waar we de communicatie verder kunnen optimaliseren.   

Alvast dank voor jullie begrip en constructieve medewerking,