Stand van zaken 13 maart 2020

stand van zaken 13 maart 2020

Alvorens verder in te gaan op de huidige stand van zaken en de beslissingen die zijn genomen op vrijdag 13 maart 2020 willen we nogmaals benadrukken vanuit welke basisgedachte we alle beslissingen nemen. 

Het RITCS School of Arts neemt haar verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus in te dijken en de gezondheid van haar studenten en medewerkers te beschermen. De sluiting van onze campussen en het overschakelen op alternatieve methodes is een logische beslissing die daaruit volgt. Op die manier proberen we niet alleen het contact op de school of tijdens de oefeningen te beperken, maar ook de eventuele verplaatsingen die daarbij horen. Creativiteit is wat ons verbindt maar hou het binnen de afspraken die worden gemaakt. 

Dit is de stand van zaken van vrijdag 13 maart 2020

Sluiting Campus 

Zoals eerder doorgegeven sluiten onze campussen vanaf maandagavond 16 maart de deuren en dit tot en met vrijdag 27 maart, waarna de situatie opnieuw zal worden geëvalueerd. De school mag dan wel fysiek gesloten zijn, maar onze werking ligt niet stil en zal digitaal worden verdergezet. 

Onderwijs

1) Algemene stelregel: lessen met fysieke aanwezigheid worden opgeschort. Waar mogelijk worden digitale alternatieven aangeboden. 

2) Concrete organisatie onderwijspraktijk: De opleidingshoofden zijn opgeroepen om van hun opleidingen een helder en volledig overzicht te maken van alle opleidingsonderdelen en subonderdelen die getroffen zijn door de maatregelen die vanaf maandag in werking treden. Per onderdeel zal worden bekeken of:  

- Het opleidingsonderdeel onder andere omstandigheden toch kan worden verdergezet.  

- Het opleidingsonderdeel, indien het niet kan worden verdergezet, kan worden vervangen door een alternatieve opdracht. 

- Het opleidingsonderdeel, indien geen van bovenstaande mogelijk is, kan worden uitgesteld of afgerond en op alternatieve wijze kan worden geëvalueerd, uiteraard in lijn met de instructies die door de Vlaamse overheid, dienst onderwijs worden gegeven.  

3) Communicatie met docenten: We willen alle studenten en docenten die betrokken zijn bij de opleidingspraktijk uitdrukkelijk vragen om te werken via Canvas en de EhB-mail. Ben je niet of te weinig vertrouwd met het platform Canvas maak dan van deze situatie gebruik om het nodige onder de knie te krijgen. Maximaal gebruik van de digitale mogelijkheden; live ontmoetingen, ook op individuele basis, worden ten stelligste ontraden in het kader van de burgerzin . 

4) Sluiting uitleendienst: We sluiten de uitleendiensten om de mobiliteit en het werken op locatie te ontmoedigen. Al het uitgeleende materiaal moet uiterlijk maandag 16 maart om 16u worden binnengebracht. Er worden hierop geen uitzonderingen toegestaan.  

5) Je hebt ongetwijfeld veel vragen in verband met de impact van deze maatregelen op de zittijden, deadlines, evaluatiesystemen, timing afstuderen en andere. Er is geen reden om daarover te panikeren. We nemen onze verantwoordelijkheid naar passende oplossingen te zoeken, in lijn met de richtlijnen van de Vlaamse overheid, dienst onderwijs. 

6) Bottom line: volg de instructies van je docent en communiceer en werk via Canvas en de EhB-mail. 

Communicatie

1) We zetten het huidig elan van communicatie verder. Dat wil zeggen dat we blijven communiceren via mail en via ritcs.be/coronavirus. We proberen natuurlijk op dagelijkse basis de communicatie te evalueren en te optimaliseren.  

2) We willen je vragen de communicatie van het RITCS School of Arts nauwgezet te volgen en als referentie te nemen voor alle beslissingen omtrent de werking.  

3)  Wat als. Er zijn uiteraard nog heel wat ‘wat als’ vragen. Ook bij ons. Formuleer die vragen en bezorg ze aan je betrokken docent als het gaat om opleiding gerelateerde zaken. Heb je RITCS-brede vragen stel ze dan via het vragenformulier via ritcs.be/coronavirus zo kunnen we zien waar we de communicatie verder kunnen optimaliseren.