Stand van zaken 12 maart 2020

richtlijnen

Het RITCS School of Arts engageert zich om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te vertragen. We willen benadrukken dat er geen reden is tot paniek en vragen de medewerking van alle studenten en personeelsleden.

Het campussen van het RITCS School of Arts blijven voorlopig open en we beperken ons tot na de paasvakantie tot onze kernactiviteiten: onderwijs en onderzoek. We willen vragen om alle kernactiviteiten telkens te toetsen aan de eerder geformuleerde basiscriteria. 

Hieronder volgen de concrete en bijkomende maatregelen zoals bepaald op donderdag 12 maart 2020. 

Algemene richtlijnen 

Alle activiteiten gerelateerd aan onderwijs en onderzoek kunnen plaatsvinden zolang het aantal aanwezigen beperkt blijft tot maximum 50 personen. We verzoeken alle medewerkers van het RITCS om geplande activiteiten met méér dan 50 personen op een alternatieve wijze te organiseren. Dit bijvoorbeeld door het opsplitsen in kleinere groepen of het aanbieden van de activiteit via andere platformen die geschikt zijn voor afstandsonderwijs. 

Alle activiteiten moeten ten allen tijden worden getoetst aan de basiscriteria en aan deelnemers willen we vragen altijd de algemene richtlijnen te volgen omtrent hygiëne en sociale omgang. 

Het RITCS probeert zich te beperken tot een dagelijkse stand van zaken om de communicatie helder en éénduidig te houden. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. De communicatie wordt gecentraliseerd via ritcs.be/coronavirus en medewerkers en studenten worden op de hoogte gebracht via hun EhB-mail. We willen alle personeelsleden en studenten vragen deze platformen regelmatig te consulteren voor updates. 
 

Richtlijnen evenementen

Tot aan de paasvakantie zullen alle publieke culturele activiteiten die niet gerelateerd zijn aan onderwijs of onderzoek worden gestaakt. Waar mogelijk zullen in de toekomst alternatieven worden gezocht. 

Onder die publieke activiteiten vallen onder meer: 
-    Alle voorstellingen van CINEMA RITCS 
-    Alle evenementen in het RITCS café 
-    De lecture van William Kentridge (17.03)

Het RITCS café blijft voorlopig wel gewoon open. Opnieuw willen we ook daar vragen om de ontmoetingen en activiteiten te toetsen aan de basiscriteria

De geplande toonmomenten van de theaterafdeling zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor juryleden en een intern publiek van maximum 50 personen. Reeds geregistreerde gasten zullen per mail worden gecontacteerd. 
 

Richtlijnen onderwijs

Hoor- en werkcolleges

- Alle hoor- en werkcolleges gaan door mits het totaal aantal aanwezigen kan worden beperkt tot 50 personen. We verzoeken alle medewerkers van het RITCS om geplande activiteiten met méér dan 50 personen op een alternatieve wijze te organiseren. Dit bijvoorbeeld door het opsplitsen in kleinere groepen of het aanbieden van de activiteit via andere platformen die geschikt zijn voor afstandsonderwijs. 

- Alle studenten en medewerkers die deelnemen aan hoor- of werkcolleges worden verzocht hun gezond verstand te gebruiken en de algemene richtlijnen te volgen. Ben je zelf onwel blijf dan thuis en volg de eerder geformuleerde stappen. Meer informatie vind je via de contactpunten.  

- Heb je als student vragen omtrent de status van de les, neem dan contact op met de betrokken docent en raadpleeg de planning. 

Praktijkvakken en ateliers 

- Alle praktijkvakken en ateliers gaan door mits het totaal aantal aanwezigen kan worden beperkt tot 50 personen. We verzoeken alle medewerkers van het RITCS om geplande activiteiten met méér dan 50 personen op een alternatieve wijze te organiseren. Dit bijvoorbeeld door het opsplitsen in kleinere groepen of het aanbieden van de activiteit via andere platformen die geschikt zijn voor afstandsonderwijs. 

- Alle studenten en personeelsleden die deelnemen aan praktijkvakken of ateliers worden verzocht hun gezond verstand te gebruiken en de algemene richtlijnen te volgen. Ben je zelf onwel blijf dan thuis en volg de eerder geformuleerde stappen. Meer informatie vind je via de contactpunten.  

- De geplande toonmomenten van de theaterafdeling zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor juryleden en een intern publiek van maximum 50 personen. Reeds geregistreerde gasten zullen per mail worden gecontacteerd. 

- Heb je als student vragen omtrent de status van de les, neem dan contact op met de betrokken docent en raadpleeg de planning via canvas of planning.ritcs.be . 

Publieke culturele activiteiten in het kader van onderwijs 

- Alle onderwijs gerelateerde publieke culturele activiteiten die buiten de school worden georganiseerd - zoals bezoeken aan musea, cinema, theater en opera - worden uitgesteld tot na de paasvakantie.

Stages 

- Alle stages gaan voorlopig door tenzij anders bepaald door de stageplek. Kan door omstandigheden de stage niet meer doorgaan dan willen we de betrokken studenten vragen om de begeleidende docent te contacteren om een alternatief te bespreken. 

Buitenlandse bezoeken

- Alle buitenlandse bezoeken en vergaderingen worden uitgesteld tot na de paasvakantie of zullen op afstand worden georganiseerd. 

Toelatingsproeven 

- Tot nader order zijn de richtlijnen beperkt tot na de paasvakantie. De toelatingsproeven vinden plaats in de maanden juni, juli, augustus en september. Tot nader order gaan de toelatingsproeven dan ook gewoon door. Ook de registraties zullen binnenkort van start gaan voor de opleidingen Audiovisuele Kunsten en Podiumtechnieken. Het intakegesprek in april op niveau van de toelatingsproef Drama wordt verplaatst naar een latere datum. Communicatie volgt. 
 

Richtlijnen medewerkers

- We willen medewerkers die betrokken zijn bij de onderwijs- of onderzoekspraktijk vragen om de maatregelen bijzonder ernstig te nemen. Er is geen reden tot paniek maar we vragen graag jullie medewerking. 

- Heb je als docent vragen omtrent de organisatie van je onderwijspraktijk neem dan contact op met je opleidingshoofd. 

- Krijg je als medewerker vragen probeer je dan te beperken tot de gecommuniceerde richtlijnen en maak gebruik van de contactpunten afhankelijk van de situatie die zich presenteert. 

- Twijfel niet bij ziekte. Het RITCS dringt aan om de richtlijnen nauwgezet op te volgen. Medewerkers die ziek zijn of ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis en nemen contact op met departementaal coördinator Tomas Vogels.