Stand van zaken 11 maart 2020

stand van zaken coronavirus

Algemene communicatie 

Het RITCS School of Arts heeft besloten de webpagina ritcs.be/coronavirus aan te maken met daarop telkens de laatste stand van zaken omtrent de genomen maatregelen. We willen jullie aanraden deze webpagina regelmatig te consulteren voor de laatste nieuwe wijzigingen. Daarnaast willen we alle studenten en medewerkers van het RITCS School of Arts vragen hun EhB-mail nauwgezet in de gaten te houden.

Onderwijs & evenementen 

De infodag van zaterdag 14 maart 2020 wordt uitgesteld. Afgezien van de infodag gaan alle opleidingsgerelateerde activiteiten zoals colleges, ateliers, toelatingsproeven, CINEMA RITCS en RITCS café, toonmomenten en andere praktische oefeningen tot nader order gewoon door. Er wordt wel gevraagd om extra voorzorgsmaatregelen te nemen bij alle activiteiten:

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt.

Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. Pas je gedrag hieraan aan. Laten we elkaar binnen en buiten onze organisatie aanmoedigen om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: probeer lichamelijk contact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus noch een hand. Vermijd ook contact met kwetsbare groepen.

Meldpunten medewerkers

Afhankelijk van de aard van de vraag kan je je op onderstaande plaatsen aanmelden. 

Opleidingshoofd
Opleidingsgerelateerde zaken 

Medewerkers met vragen met betrekking tot de organisatie van de opleidingsgerelateerde zaken kunnen zich wenden tot hun opleidingshoofd. Dat is Reinhilde Weyns voor Audiovisuele Kunsten en Audiovisuele Media via reinhilde.weyns@ehb.be en Hendrik De Smedt voor Drama en Podiumtechnieken via hendrik.de.smedt@ehb.be.

Tomas Vogels
Persoonlijke zaken en personeelszaken 

Medewerkers die zich onwel voelen of vragen hebben omtrent hun werkzaamheden op het RITCS en het coronavirus kunnen contact opnemen met departementaal coördinator Tomas Vogels via tomas.vogels@ehb.be

Meldpunten studenten

Afhankelijk van de aard van de vraag kan je je op onderstaande plaatsen aanmelden.

Studentensecretariaat 
Persoonlijke zaken

Studenten die zich onwel voelen nemen contact op met het studentensecretariaat per telefoon of e-mail via 02 507 14 11 en stefan.geldof@ehb.be en katrien.fauville@ehb.be.

Docenten 
Opleidingsgerelateerde zaken

Ben je een student van Campus Dansaert en kan je niet aanwezig zijn in de les dan willen we je vragen om eerst contact op te nemen met het studentensecretariaat en vervolgens met de betrokken docent(en) zodat ook deze op de hoogte is van je afwezigheid. Zit je met vragen omtrent de lessen dan kan je altijd rechtstreeks contact opnemen met je docent.

Ben je een student van Campus Bottelarij en kan je niet aanwezig zijn in de les dan willen we je vragen om eerst contact op te nemen met het studentensecretariaat en vervolgens met Katrien Van Langenhove via katrien.van.langenhove@ehb.be en Veerle Joos via veerle.joos@ehb.be  en de betrokken docent(en). Zit je met vragen omtrent de lessen dan kan je altijd rechtstreeks contact opnemen met je docent.

Medewerker internationalisering 
Buitenlandse studenten

Studenten die momenteel in het buitenland zijn door een Erasmus-programma of studenten die momenteel door een uitwisseling studeren aan het RITCS School of Arts en vragen hebben omtrent het coronavirus kunnen contact opnemen met de medewerkster internationalisering Lai Kin Chang via laikin.chang@ehb.be .