Rik D'hiet

Vakhoofd Schrijven

Rik D’hiet is vakhoofd van de afstudeerrichting Schrijven van het RITCS en coördineert er de werkzaamheden van de onderzoeksgroep Schrijven. Hij doceerde 10 jaar Scenario aan de Universiteit Gent.

rik.dhiet@ehb.be