Richtlijnen en criteria

Algemene richtlijnen 

  • Was regelmatig je handen
  • Wanneer je niest of hoest, doe je dat best in een nieuw papieren zakdoekje dat je nadien in een afsluitbare vuilnisbak gooit
  • Geen zakdoekje in de buurt? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog of bedek je neus en mond
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Als je ziek bent, ga niet in de wachtzaal zitten of ga niet meteen naar de spoed
  • Geef elkaar geen handen

Basiscriteria voor activiteiten

Hou bij de organisatie van activiteiten altijd rekening met de onderstaande basiscriteria, aanvullend op de maatregelen die bepaald zijn voor het RITCS School of Arts.

Aantal mensen dat samenkomt
Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen. Op plaatsen waar heel veel mensen samenkomen is er meer kans op besmetting dan op plaatsen waar weinig mensen komen.

Nauw contact
Vermijd nauw contact (minder dan 1 meter), het vergroot de kans op besmetting.

De duur van het contact tussen mensen die samenkomen
Hoe langer het contact duurt, hoe groter de kans op besmetting.

De ventilatie van de ruimte
Zorg ervoor dat je klaslokaal voldoende geventileerd wordt. Zet de ramen af en toe open. Activiteiten in openlucht beperken het risico op besmetting.

Contact tussen kinderen en 65-plussers
Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben vooral 65-plussers een hoger risico op besmetting. Beperk daarom het contact tussen kinderen, 65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen. De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter.