You are here

Commissies van RITCS | School of Arts

Opleidingscommissies van RITCS | Royale Institute for Theatre Cinema & Sound

- Opleidingscommissie academisch gerichte Bachelor of Arts & Master of Arts  Audiovisuele Kunsten

Voorzitter: Patrick Geeraerts, opleidingshoofd

Als leden van het onderwijzend personeel worden voor 2015-2016 door de Raad van de School of Arts RITCS aangeduid:

Vakhoofd film: Stijn Coninx
Vakhoofd televisie: Jan Keymeulen
Vakhoofd documentaire: Luckas Vander Taelen
Vakhoofd schrijven: Paul Pourveur
Vakhoofd radio: Lieve De Maeyer
Vakhoofd animatie: Frits Standaert
Lid aangeduid door de vakgroep theorie: Klaas Tindemans
Directeur RITCS, ex officio lid met raadgevende stem: Ann Olaerts
& minimum drie studenten: in 2015-2016 zijn dat Kato De Boeck (film), Sterre De Vresse (radio), Aagje Van Damme (animatie), HAnne Hendriks (televisie), Brian Den Hartog (documentaire) en Matthys Deraedt (schrijven).

 

- Opleidingscommissie professioneel gerichte Bachelor Audiovisuele Kunsten

Voorzitter: Patrick Geeraerts, opleidingshoofd

Als leden van het onderwijzend personeel worden voor 2015-2016 door de Raad van de School of Arts RITCS aangeduid:

Vakhoofd beeld: Johan Apers
Vakhoofd geluid: Frank Struys
Vakhoofd montage: Rob Cuijpers
Vakhoofd production management: Rudi Van Den Bossche
Lid aangeduid door de vakgroep theorie: Wouter Hessels
Lid (permanent) uitgenodigd met raadgevende stem: Luc Bosmans
Directeur RITCS, ex officio lid met raadgevende stem: Ann Olaerts
& minimum drie studenten: in 2015-2016 zijn dat Myrthe Van Dommelen (beeld), Souhil Belhadj (geluid), Eva Burton (montage) en Fronie Dervaux (production management).

 

- Opleidingscommissie academische gerichte Bachelor of Arts & Master of Arts in het Drama & professioneel gerichte Bachelor Podiumtechnieken

Voorzitter: Karel Vanhaesebrouck, opleidingshoofd

Als leden van het onderwijzend personeel worden voor 2015-2016 door de Raad van de School of Arts RITCS aangeduid:

Vakhoofd drama - regie: Johan Dehollander
Vakhoofd drama - spel: Stef Lernous
Vakhoofd podiumtechnieken: Harry Cole
Lid aangeduid door de vakgroep theorie: Lieven De Cauter
Directeur RITCS, ex officio lid met raadgevende stem: Ann Olaerts
& minimum drie studenten: in 2014-2015 zijn dat Guus Diepenmaat (drama-regie), Hanne Machielsen (drama-spel) en Jan Simon De Lille (podiumtechnieken).

 

Onderzoekscommissie van RITCS | Royale Institute for Theatre Cinema & Sound

Voorzitter: Klaas Tindemans, onderzoekscoördinator RITCS

Directeur RITCS, ex officio: Ann Olaerts

Als verdere leden worden voor 2015-2016 door de Raad van de School of Arts RITCS aangeduid:

Opleidingshoofd Audiovisuele Kunsten academisch gericht en professioneel gericht, ex officio: Patrick Geeraerts
Opleidingshoofd Drama & Podiumtechnieken, ex officio: Karel Vanhaesebrouck
Coördinator onderwijs & kwaliteitszorg, ex officio: Ivan Dhondt
Lid onderwijzend personeel op voordracht van opleidingscommissie Audiovisuele Kunsten academisch gericht: Stijn Coninx
Lid onderwijzend personeel op voordracht van opleidingscommissie Audiovisuele Kunsten academisch gericht: Luckas Vander Taelen
Lid onderwijzend personeel op voordracht van opleidingscommissie Drama & Podiumtechnieken: Stef Lernous
Lid onderwijzend personeel op voordracht van opleidingscommissie Drama & Podiumtechnieken: Jos Verbist
Lid onderwijzend personeel uit de professioneel gerichte opleidingen aan RITCS | School of Arts, op voordracht van de Raad van de School of Arts RITCS: Harry Cole

 

Investeringscommissie van RITS | Royale Institute for Theatre Cinema & Sound

Voorzitter: Stef Ampe zakelijk coördinator RITCS

Als leden worden voor 2015-2016 door de Raad van de School of Arts RITCS aangeduid:

Patrick Geeraerts (opleidingshoofd Audiovisuele Kunsten)
Manu Rombaut (onderhoud audiovisuele apparatuur)
Jeroen De Ryck (audiovisuele uitleendienst - beeld)
Koen Lenssens (technische ondersteuning - infrastructuur)
Martijn Veulemans (technische ondersteuning - audio)
Johan Apers (vakgroep beeld)
Frank Struys (vakgroep geluid)
Sven Vilain (vakgroep montage)
Jan Bulckaen (vakgroep radio)
Jan Michiels (vakgroep animatie)
Marc Vandermeulen (vakgroep podiumtechnieken)
Harry Cole (vakgroep podiumtechnieken)
Mustafa Karakus (ICT)