You are here

Alumni & RITCS Alumni Awards

RITCS ALUMNI AWARDS 

In 2004 werd door Bert Beyens, toenmalig departementshoofd van het RITCS (2001-2013), een alumnicomité in het leven geroepen om de contacten tussen de school en haar oud-studenten op allerlei manieren levendig te houden. Vandaag bestaat het RITCS Alumni Awards Kiescomité uit een vijftigtal afgestudeerden van het RITCS, die er thans ook als medewerker aan verbonden zijn, aangevuld met zogenaamde gecoöpteerde leden, RITCS-medewerkers die geen alumnus van het RITCS zijn. In 2004 werden voor het eerst een aantal alumni door dit comité vereerd met een RITCS Alumni Award. Sindsdien is de uitreiking van de RITCS Alumni Awards een belangrijk jaarlijks evenement in het leven van de school. Jaarlijks wordt aan de leden van het RITCS Alumni Awards Kiescomité de vraag gesteld: wie heeft het verschil gemaakt binnen het brede culturele veld waarin het RITCS zijn studenten loslaat? Op 19 januari 2015 vond de tiende editie plaats in de cinemazalen Galeries in de Brusselse Koninginnegalerij.

RITCS ALUMNI AWARDS WINNAARS 

Hier vind je een overzicht van de winnaars van de vorige edities. 

VOLLEDIG OVERZICHT ALUMNI RITCS 

Binnenkort online.  
 

 

Projecten van oud-studenten van de Theateropleiding

Drama - Regie
Drama - Spel