You are here

Raad van RITCS

Leden:

Ann Olaerts, Directeur RITCS & voorzitter van de Raad van de School of Arts RITCS

Laikin Chang, personeelsvertegenwoordigster RITCS

Katrien Fauville, personeelsvertegenwoordigster RITCS 

Patrick Geeraerts, personeelsvertegenwoordiger RITCS

Karel Vanhaesebrouck, personeelsvertegenwoordiger RITCS 

Marie Pien, studentenvertegenwoordigster RITCS 2015-2016,

Valentin Beyer, studentenvertegenwoordiger RITCS 2015-2016

Saddie Choua, extern lid op voordracht van de groep van personeels- en studentenvertegen-woordig(st)ers RITCS­  

Guy Gypens, extern lid op voordracht van de groep van personeels- en studentenvertegen-woordig(st)ers RITCS­      

Karen François, vertegenwoordigster Vrije Universiteit Brussel

Katia Segers, vertegenwoordigster Vrije Universiteit Brussel

Bert Anciaux, vertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel 

Ronald Geerts, vertegenwoordiger Vrije Universiteit Brussel

 

Secretaris, aangeduid door de Raad van de School of Arts RITCS:

Ivan Dhondt