Over het RITCS

RITCS voorgevel

Het RITCS I Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, met zijn hoofdgebouw in de bruisende dansaertstraat van Brussel, stoomt sinds jaren toekomstige makers klaar voor de audiovisuele sector en het theater. Jaarlijks studeren er tal van regisseurs, acteurs, radiomakers, schrijvers, podiumtechniekers, animatiemakers, monteurs, cameramannen en geluidsvrouwen, productieassistenten en televisiemakers af. Als ‘School of Arts’ van de Erasmushogeschool Brussel omhelst het RITCS complexloos de veelkleurigheid en veeltaligheid van de stad hoofdstad.

Wat in 1962 begon als een kleine school is intussen een wereldvermaard instituut geworden, waar alles samen ongeveer 700 studenten een professioneel gerichte of academisch gerichte bachelor- of masteropleiding in de audiovisuele kunsten of in de podiumkunsten volgen, onder begeleiding van een honderdvijftig tal artistieke docenten en theoriedocenten, praktijklectoren en lectoren, assistenten en gastprofessoren.

Aan het RITCS kan je binnen de academisch gerichte opleiding Audiovisuele Kunsten een keuze maken tussen Regie, Cinematografie, Sound Design, Montage, Productie, Schrijven, Animatiefilm of Radio. Binnen de professioneel gerichte opleiding Audiovisuele Kunsten kan je dan weer kiezen voor Audiovisuele Media.

Studenten die kiezen voor de opleiding Drama, maken ook meteen een keuze tussen Regie en Spel. Tijdens verschillende ateliers wordt er samengewerkt met de opleiding Podiumtechnieken. De opleiding Podiumtechnieken leidt technici, toneelmeesters en productieleiders voor het theater, voor productiehuizen, voor kunsten- en culturele centra op. Samen met de opleiding Drama is zij gehuisvest in De Bottelarij, een indrukwekkend industrieel pand op een kwartier stappen van het hoofdgebouw van het RITCS.

Haar Brussels DNA

Merde Salomé Mooij

Als hoofdstad van Europa is Brussel een venster op de wereld. Medewerkers en studenten van het RITCS ontdekken er hoe mensen uit verschillende windstreken, elk met hun eigen verhalen en tradities, een manier zoeken en vinden om samen te leven. Het is een stad die rebelleert, inspireert en charmeert voor diegenen die van wanorde, kleur en variatie houden.

Via een ‘inbrusselingsweek’ aan de start van iedere opleiding duikt het RITCS samen met haar studentendan dan ook de stad in om de verschillende gezichten van onze metropool geleidelijk aan te ontdekken. Naast het uitbaten van haar eigen CINEMA RITCS, en met het RITCS café als centrale ontmoetingsplek werkt het RITCS verder ook samen met heel wat Brusselse culturele partners om zo met beide voeten in de artistieke sector van de hoofdstad te staan.

Samenwerking

Met haar gespecialiseerde afstudeerrichtingen biedt het RITCS een brede waaier aan mogelijkheden aan in de audiovisuele en dramatische kunsten, waar studenten elkaar inspireren en waar ze nieuwe wegen vinden en tradities te lijf gaan. Waar ze vooral veel samen denken, werken, durven en doen en zo nieuwe ideeën tot leven brengen. Samenwerking zit in de genen van de audiovisuele- en theaterpraktijk en dat geeft het RITCS als School of Arts graag door. Projecten als radiozender XL Air en televisiezender Airbox zagen zo de afgelopen jaren het daglicht.

Niet alleen binnen de audiovisuele kunsten maar ook binnen de dramatische kunsten werken acteurs, regisseurs en podiumtechnici samen aan voorstellingen die worden gepresenteerd voor een professioneel publiek. Het RITCS School of Arts fungeert zo niet alleen als school maar ook als kleine culturele instelling met ruimte voor experiment.

Atta Nasser

Internationaal

KAto foto heleen

De wereld is in verandering en dat is in de hoofdstad uiterst voelbaar. Studenten aan het RITCS belanden met Brussel dan ook meteen in een internationale omgeving. Meertaligheid, verscheidenheid en een waaier aan cultuur zijn voor film- en theatermakers een bron van inspiratie en een stimulans om hun creativiteit en persoonlijkheid te ontplooien. Het RITCS biedt haar studenten ook verschillende mogelijkheden om te studeren of stage te lopen in het buitenland.

Ontdek onze partners en partnerscholen

Onderzoek

Het RITCS koestert een levendige onderzoeksmentaliteit. Of het nu over artistiek of praktijkgericht onderzoek gaat, het RITCS stimuleert een onderzoekende attitude bij haar studenten, alumni en docenten. We zijn ervan overtuigd dat artistiek onderzoek en artistieke praktijk hand in hand gaan. Elke onderzoek vertrekt vanuit de persoonlijkheid van de individuele onderzoeker, de kunstenaar, of vanuit de uniciteit van een artistieke samenwerking.

Het onderzoek aan het RITCS brengt resultaten tot stand in de vorm van kunstwerken (objecten en performances), nieuwe media en inhoud voor nieuwe media – fysiek, materieel, analoog, digitaal – naast publicaties. We organiseren en faciliteren presentaties in de vorm van festivals, tentoonstellingen, conferenties, concerten en onderzoeksdagen waarbij de opleidingen zoveel mogelijk inhoudelijk en logistiek betrokken worden.

RITCS onderzoek