Samenwerkingen

  • ​Nationale samenwerkingen

De opleiding podiumtechnieken is sterk ingebed in de sector. Studenten lopen stages in schouwburgen, culturele centra en gezelschappen. Daarnaast werken we regelmatig mee aan projecten, zo verzorgden we vb. het openingsweekend van de Warande in Turnhout, begeleidden we het festival van Antigone in Kortrijk en werkten gedurende twee weken in Le Chanel in Calais.

Anderzijds worden we ook door de sector ondersteund. Gezelschappen lenen materiaal uit, geven lezingen en bieden ons de mogelijkheid om hun infrastructuur te gebruiken om vb specifieke lessen of ateliers te geven. We werken regelmatig bij o.a. Laika, de Vooruit, KBvV, ...

Het korps bestaat hoofdzakelijk uit docenten die actief in de praktijk staan. Daardoor blijft de opleiding actueel en verbonden met de realiteit. De docenten nemen immers hun ervaring mee naar de opleiding.

Structureel onderhoudt de opleiding contacten met de verschillende sectororganisaties Docenten zijn betrokken bij de werking van het SFP (Sociaal Fonds Podiumkunsten), BASTT (Belgische Associatie Scenografen en theatertechnici) en de beroepscompetentieontwikkeling van SERV.

Het testcentrum podiumtechnieken, ondersteund door het EFS, biedt ervaren technici de mogelijkheid om een ervaringsbewijs te verwerven voor zowel assistent podiumtechnicus, podiumtechnicus als toneelmeester.

Regelmatig hebben we contacten met andere opleidingen. Dit zijn zowel opleidingen binnen EHB (Leraren, IWT) en binnen de andere hogescholen als op andere niveaus (TSO, VDAB). Naast uitwisseling van ideeën en afstemming van programma's worden ook concrete projecten samen uitgewerkt.

Contact samenwerkingsverbanden: Rob Van Ertvelde

  • Internationale samenwerkingen

De opleiding podiumtechnieken onderhoudt sterke banden met het internationale veld. De opleiding heeft samenwerkingscontracten voor studenten- en docentenmobiliteit met de afdeling scenografie van de academie van Sofia (BG), DAMU Praag (CZ), Dramatiska Institutet (SE) en RWCMD Cardiff (UK). Daarnaast onderhouden we informele contacten met tal van opleidingen, vooral in Europa. Verschillende studenten zetten hun opleiding verder in het buitenland.

Het vakgebied podiumtechniek beperkt zich uiteraard niet tot een regionale context, de meeste docenten hebben een stevige ervaring opgebouwd op internationaal vlak. Er worden regelmatig studiebezoeken georganiseerd in het buitenland en we nemen deel aan a.o. Scenofest, de studentensectie van de Quadriënale van de Scenografie in Praag.

In het kader van UOS (Universitaire Ontwikkelingsamenwerking) dragen studenten tijdens hun stage hun steentje bij aan projecten in o.a. Marokko en Burkina Faso. Maar ook buiten de officiële samenwerkingsverbanden werken docenten en studenten (o.a. via Wakha Wakha) mee aan projecten in deze regio.

De opleiding is betrokken bij verschillende internationale netwerken zoals OISTAT (Organisation International des Scenographes, Techniciens et Artchitectes de Theatre) en stond mee aan de wieg van theatrEurope (European Scenographers, Theatre Architects, Technicians and Teachers), het Europees ETTE project en het Visittheatres project.

Contact Podiumtechnieken internationaal Chris Van Goethem: chris.van.goethem@ehb.be