Onderzoek

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken is het onderzoekscentrum van de afdeling Podiumtechnieken van het Departement RITCS van de Erasmushogeschool Brussel. Het onderzoekscentrum is organisch gegroeid uit de onderzoeks- en onderwijsprojecten van de opleiding podiumtechnieken RITCS. Het centrum zorgt voor continuïteit waardoor de resultaten van projecten optimaal en blijvend gevalideerd kunnen worden en de samenwerking met de sector, onderwijs en het internationale veld verzekerd blijven.
Het kenniscentrum podiumtechnieken wil zich verder ontwikkelen tot een permanent aanspreekpunt voor opleidingen, sectororganisaties en beleidsmakers. Het wil in de wereld staan en niet erbuiten. De speerpunten van het centrum zijn:
 
  • Competentiemanagement in de podiumtechnieken, met inbegrip van het nauwkeuriger omschrijven van de beroepsinhoud;
  • Ontwikkelen van lesmethodieken en simulatietechnieken voor podiumtechnieken;
  • Duurzaamheid en veiligheid;
  • Opleidingen voor het werkveld en voor de intermediairen – opleidingsverstrekkers;
  • Geschiedenis van de podiumtechnieken.

 

Meer info op www.podiumtechnieken.be/onderzoek