Educatieve Master Mirjam Devriendt
Educatieve Master in de Kunsten

Educatieve Master Audiovisuele Kunsten

Wat mag je verwachten?

Heb je al een diploma Audiovisuele Kunsten op zak en wil je jouw liefde voor de kunsten doorgeven? Dan kan je sinds het academiejaar 2020-2021 starten aan een Educatieve Master Audiovisuele Kunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS. De Schools of Arts van de EhB slaan de handen in elkaar om jou op te leiden tot een gepassioneerde kunstenaar-leraar!

De Educatieve Master Audiovisuele Kunsten is er voor elke kunstenaar die een bevlogen keuze wil maken om als kunstenaar-leraar aan de slag te gaan en die vanuit een persoonlijk engagement de eigen artistieke kennis wil vertalen naar de samenleving via het onderwijs, community-art, educatief werk of sociaal-artistiek werk.   

Vanuit een brede maatschappelijke context leert de Educatieve Master Audiovisuele Kunsten je dan ook hoe je jouw artistieke kennis en kunde als bruggenbouwer kan vertalen naar een inspirerende en kunstzinnige leeromgeving. Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.  

Het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS kiezen bewust voor het consecutief traject omdat we geloven dat je je eerst moet bekwamen in je eigen kunstdiscipline om dan die artistieke kennis en kunde te vertalen naar een artistieke leeromgeving.  
  
Het curriculum bestaat uit vier deeltrajecten die je in overleg met de opleiding gezamenlijk of gespreid kan opnemen, aangepast aan jouw artistieke- en onderwijsactiviteiten.  

RITCS + KCB

Zes redenen om de opleiding aan het KCB & RITCS te volgen:  
  

 1. RITCS en KCB slaan de handen in elkaar om deze opleiding vorm te geven. Dat biedt jou een unieke kans om zowel domeinoverschrijdend (met muziek, drama, musical en audiovisuele kunsten) aan de slag te gaan en vergroot de kans op een job als kunstenaar-leraar! Daarnaast zal je je natuurlijk ook binnen de eigen discipline als kunstenaar-leraar bekwamen.  

  

 1. De opleiding heeft een breed netwerk binnen Brussel uitgebouwd waardoor studenten via labo’s en domeinoverschrijdende projecten meteen in een grootstedelijke context aan de slag kunnen. Zo realiseerden we in 2019-2020 samen met een team van ervaren kunstenaars binnen het sociaal-artistieke werkveld en de studenten een community-art project met 120 kinderen. De STOETERIJ werd een optocht doorheen Brussel met als doel om een stem te geven aan de Brusselse jeugd zonder hen daadwerkelijk de woorden in de mond te leggen. Samen met de begeleiders zochten de studenten de dramaturgie van de stad op om ze te vertalen naar een artistiek engagement. Deze sterke praktijkgerichte, sociaal-artistieke aanpak maakt de Educatieve Opleidingen in de Kunsten van KCB en RITCS uniek.  
     

 1. De opleiding werkt bovendien vooral vanuit bestaande sociaal-artistieke praktijken. Je wordt geconfronteerd met verbindende kunstenaars en hun unieke strategieën om in co-creatie te werken met participanten en lerenden.   
     

 1. De opleiding wil studenten inspireren en sterk inzetten op een onderzoekende houding. Dit doen we onder meer door studenten in de lezingenreeks ‘Inspirerende Meesters’ te confronteren met vooraanstaande en vernieuwende stemmen binnen het artistiek-pedagogische veld. Binnen research@cinema stimuleren we studenten om een onderzoekende houding te ontwikkelen vanuit een artistiek profiel.  

   

 1. Alle docenten, vakdidactici en gastdocenten zijn toonaangevende experten met betrekking tot kunstparticipatie, hun kunstdiscipline én als kunstenaar-leraar.   
     

 1. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Europa: Brussel. Een stad vol uitdagingen waar kunstenaar-leraars kunnen experimenteren met innoverende werkvormen en leren omgaan met een uitgebreid kleurenpalet aan culturen.  

 

Samenwerkingen

De opleiding werkt samen met BRONKS / Sint Joris / De Cardijnschool / De Kleurdoos / OPENDOEK om zoveel mogelijk de bestaande Brusselse praktijk in de opleiding te verweven. 

Na je opleiding

Als kunstenaar-leraar kan je na je opleiding aan de slag in: het deeltijds en secundair kunstonderwijs, het volwassenonderwijs, het hoger onderwijs en de sociaal-artistieke en kunst-educatieve sector. Daarnaast is het ook mogelijk om je te profileren als adviseur of beleidsmaker bij culturele instellingen of overheden. Dit niet alleen in dienstverband maar ook als zelfstandig ondernemer.  
  

Curriculum Educatieve Master Podiumkunsten

Pijlers

Onze visie vertaalt zich in vier grote speerpunten:  

Kunstenaar-leraar als liefhebber  

De educatieve opleiding in de kunsten vertrekt vanuit de kunstenaar-leraar als liefhebber. Doorheen de opleiding ontwikkel je als kunstenaar-leraar steeds meer toewijding, aandacht en zorg voor de lerende(n) én voor het onderwijs. Alleen via jouw eigen enthousiasme, engagement en inspirerende kracht kun je een nieuwe (artistieke) wereld openen voor de lerende(n). Wij zien het dan ook als jouw taak om de liefde en passie voor het vak door te geven aan de lerende(n).  

Maatschappij  

De kruisbestuiving tussen het RITCS en KCB geeft de educatieve opleiding in de kunsten een sterke maatschappelijke focus en een multidisciplinaire aanpak. Beide Schools of Arts bevinden zich in het hart van Brussel, een grootstedelijk laboratorium waarin we samen met jou onderzoeken hoe we inclusie en diversiteit in het kunstonderwijs verder kunnen voeden, ontwikkelen en realiseren. Op die manier leiden we kunstenaar-leraars op in de brede zin en spelen we in op wat er leeft in de maatschappij.  

Tussen traditie en vernieuwing  

De opleiding bewandelt het pad van de wisselwerking tussen traditie en vernieuwing. Via zelfstandig onderzoek leer je om je artistieke vakmanschap te vertalen naar vernieuwende pedagogische strategieën. Op die manier lever je een unieke bijdrage aan het onderwijs, alsook aan het bredere culturele- en sociale werkveld.  

Groeien in het leraarschap  

De opleiding tot kunstenaar-leraar vindt niet in een vacuüm plaats. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk is het belangrijk om zo veel mogelijk te experimenteren in het onderwijs zelf én in de bredere culturele en sociale sector. Om die praktijkervaring te realiseren, wordt het theoretisch kader via de diverse vakdidactieken steeds gekoppeld aan de huidige artistieke onderwijs-pedagogische praktijk.  
 

Onze docenten

Ruth Rondas

Ruth Rondas

Opleidingshoofd en lector algemene vakken  

Ruth Rondas behaalde een Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Onderwijspedagogiek en een aggregaat aan de Universiteit Gent. In 2012 doctoreerde Ruth in de Pedagogische Wetenschappen, met als thema de één-op-één relatie in het Hoger Instrumentonderwijs. De interesse voor het instrumentonderwijs groeide door haar passie voor alles wat met onderwijs te maken heeft in combinatie met het spelen van muziek. Sinds 2014 werkt Ruth aan het Koninklijk Conservatorium Brussel waar ze – naast haar onderwijsopdracht in de specifieke lerarenopleiding – een tweejarig onderzoek deed naar het gebruik van Hedendaagse Muziek in het Deeltijds Kunstonderwijs (piano). In 2019-2020 ging ze de uitdaging aan om opleidingshoofd te worden van de Educatieve Opleidingen in de Kunsten waar ze samen met een enthousiast team vormgeeft aan deze opleiding.  

ruth.rondas@ehb.be

Tim De Keersmaecker

Tim De Keersmaecker

Vakhoofd Regie - Documentaire

Tim De Keersmaecker is geboren op 11 augustus 1975. Voor hij startte aan het RITCS in 2003, haalde hij een diploma psychiatrische verpleegkunde, terwijl hij ook Sociale en Cuturele Agogiek studeerde aan de VUB. Hij werkte vijf jaar als psychiatrische verpleegkundige op een afdeling persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens zijn tijd op het RITCS, kiest hij voor de optie ‘documentaire’ en studeert succesvol af in 2007 met de korte documentaire ‘Die Vögelein schweigen im Walde’. Deze film kreeg de Henri Storckprijs en een wildcard van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Ondertussen heeft hij een zestal films op zijn naam staan. Hij is als pedagoog verbonden aan het RITCS waar hij ateliers documentaire doceert in de eerste twee bachelorjaren. Zijn PHD-onderzoek handelt over het werken in een non-fictie context in tijden van fake news. 

tim.de.keersmaecker@ehb.be

Jan Geers

Jan Geers

Coördinator Educatieve Master Podiumkunsten Drama - Vakdidacticus Domeinoverschrijdend project

Jan Geers is sinds 1999 professioneel actief in het culturele veld als regisseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende huizen en gezelschappen O.a.:  DitoDito, Tristero, Nieuwpoorttheater, Villanella, Tweetaktfestival, Stuk, Time Circus, Cie Lodewijk Louis, Campo, BOSTON, GLobe Aroma, De Spil, De Brakke Grond.... Zijn werk is sociaal geëngageerd en vaak geeft het een diep menselijke inkijk in de petite histoire van la flandre profonde. Geers is een ervaren maker in het sociaal-artistieke veld. Zijn PHD-onderzoek gaat over sociaal-artistiek werk en wat dit werk vertelt over een gemeenschap. Geers heeft naast zijn artistiek werk ook als theaterpedagoog een diverse track-record. 

jan.geers@ehb.be

Mirjam Devriendt

Vakdidactica Film

Fotografe en videoartieste Mirjam Devriendt (1961) studeerde aan LUCA, School of Arts in Brussel. De Gentse fotograaf en grafisch ontwerper Johan Duyck was haar mentor in de fotografie. Dankzij hem werd muziek een belangrijke invloed in haar leven, wat zich uitte in verschillende projecten met de tenor Stephan Van Dyck, met György Kurtag, het Danel Quartet, het pianoduo Jan Michiels & Inge Spinette, of met dansers zoals Anne Teresa De Keersmaecker, Pierre Droulers en Alexander Baervoets. Sinds 2000 werkt ze nauw samen met choreograaf/danser Vincent Dunoyer en met Berlinde De Bruyckere. Als haar vaste fotografe speelde ze een essentiële rol in de manier waarop de wereld kijkt naar het werk van De Bruyckere. Haar camera ligt als het ware in het verlengde van de blik van de artieste. In 2009 verzorgde ze de beelden voor de productie ‘Waar is mijn ziel?’ van Muziektheater Transparant, waarin madrigalen van Monteverdi op een originele manier op scène werden gebracht door regisseuse Caroline Petrick. In 2015 creëerde ze video’s voor de opera Penthesilea in De Munt/La Monnaie, in een regie van Pierre Audi en een scenografie van Berlinde De Bruyckere. Naast haar portretten van winnaars van Culture Prize, fotografeert ze regelmatig voor verschillende muziek- en theaterensembles, zoals B’Rock Orchestra, Ictus Ensemble, Muziektheater Transparant en Collegium Vocale. Mirjam Devriendt doceert in de fotografie- en projectafdeling van de Rhok Academie Beeldende Kunsten in Etterbeek.

Jan Vromman

Jan Vromman

Vakdidacticus Film - Docent

Jan Vromman twijfelde ooit tussen studeren voor licentiaat geschiedenis en filmregisseur. Intussen is het vooral het maken van documentaires geworden en niet weinig betreft het onderwerpen die onderzoek, standpunt, historisch inzicht vragen. Documentaires als ‘Zolang er Scheepsbouwers zingen’ en ‘De Kunst van het Boomhakken’ of ‘Le petit jeune homme de Binche’ getuigen daarvan.

Maar het denken blijft multimediaal en transversaal. Nieuwsgierigheid dreef Jan Vromman ook naar theater, sociaal-artistieek projecten, installaties en zelfs fictiewerk. Waar audiovisueel werk vaak een personage als drager voor een film neemt, kies ik graag voor een maatschappelijk, breed gegeven.  Betrokkenheid en emotie mogen inzicht en analyse niet in de weg staan. De meest recente documentaire: ‘De Geschiedenis van het Varken (in ons)’ is daar een illustratie van. Geen echt journalistiek werk in de zin van het zich vastbijten in een actualiteit, maar eerder een meditatie die het heden situeert a.h.v. de gehele voorgeschiedenis.

Daarnaast werkt Jan Vromman aan een onderzoeksopdracht i.s.m. het Brussels Art Platform & de VUB.

jan.vromman@ehb.be

Evita  Nossent

Evita  Nossent

Vakdidactica Radio

Evita Nossent, geboren in Chili, heeft Vlaanderen bekoord met haar warme stem. Zo presenteerde zij op Klara o.a. de Klara Top 100 van klassieke muziek en op televisie was zij te zien als presentatrice van de Koningin Elisabethwedstrijd. Haar ervaring komt van pas als lerares aan het Stedelijk Conservatorium Mechelen.  

Hanna Desmet

Hanna Desmet

Vakdidactica Schrijven

Hanna Desmet studeerde in 2018 af in de studierichting schrijven aan het RITCS. Ze had toen al een diploma voor leraar op zak. Hanna wil zich graag verdiepen in het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuw didactisch repertoire om kinderen, jongeren en liefhebbers creatief te leren schrijven. Ze stond reeds op verschillende podia om haar gedichten op de wereld los te laten. 

Maggy De Ridder

Maggy De Ridder

Domeinoverschrijdende vakdidactiek  en vakdidactiek creatie & stagebegeleiding  

Maggy De Ridder behaalde aan het Lemmensinstituut eerste prijzen in notenleer en harmonie. Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel behaalde ze een master muziekschriftuur, een master compositie, een lerarendiploma en ze volgde ook nog koordirectie. Ze gaf meer dan tien jaar les in het DKO en is momenteel actief op de kunsthumaniora Brussel en het KCB. 

Daarnaast is ze mede-auteur en redacteur van Da Capo, een muzikaal-didactische uitgave (Pelckmans), dirigente van een gemengd koor en componiste. Ze wordt regelmatig gevraagd als jurylid en er werden al verschillende werken van haar hand via televisie in binnen-en buitenland uitgezonden.  

Stage

Theorie en praktijk zijn in ons curriculum sterk met elkaar verweven: de stage vormt de rode draad doorheen de opleiding en wordt, naarmate je vordert, steeds complexer en uitdagender.  
  
Jouw eerste ervaringen als kunstenaar-leraar gebeuren in labo’s samen met medestudenten en onder begeleiding van een vakdidacticus. Vervolgens dompelen we je onder in een sociaal-artistiek project om ten slotte in het onderwijs individuele stages te lopen.  
  
Je ontwikkelt daarbij een eigen sociaal-artistieke strategie die kinderen, jongeren en volwassenen de goesting geeft om ook zelf creatief aan de slag te gaan.  

Ben je reeds aan het werk in het onderwijs en/of het sociaal educatieve veld en wil je jouw (les)opdracht laten valideren als stage, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de stagecoördinator van de opleiding

Inschrijven

Je kan je vanaf zaterdag 24 juni 2023 inschrijven voor het academiejaar 2023-2024. Dit kan online via de onderstaande button. Eens je inschrijving administratief verwerkt is, krijg je een mail. Kom je voor het afronden van je inschrijving liever persoonlijk langs, dan kan dat tijdens de openingsuren van het studentensecretariaat (alle dagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u30).

Let wel: het studentenloket is gesloten vanaf 8 juli tot en met 15 augustus.

NAAR DE INSCHRIJVINGEN

Toelatingsvoorwaarden

Indien je bij de inschrijving tot de educatieve master in het bezit bent van een anderstalige master kan je pas toegelaten worden tot de opleiding als je voldoet aan de taalvoorwaarden: taalniveau ERK B2 – “vantage”. Om dit te bewijzen, volstaat:   
 

 • dat je ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid 

 • een certificaat B2 of NT2 niveau 5 van een universitair talencentrum  

 • een certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)  

 • een certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) – 'Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs' of 'Educatief Startbekwaam'  

 • een succesvol Staatsexamen NT2 programma 2 (Nederland)  

 • een certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 ‘Vantage’ (niveau 3.1 en 3.2)  

Info & contact

Vragen?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op