You are here

Samenwerkingen

Met een aantal binnen- en buitenlandse scholen heeft onze opleiding structurele samenwerkingsverbanden: Conservatoire de Liège (ESACT), Toneelacademie Maastricht, Mime-opleiding Amsterdam, Artez Hogeschool Arnhem, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Met al deze scholen werden de afgelopen vijf jaar studenten uitgewisseld. Studenten van deze scholen participeerden in workshops of theaterprojecten. Omgekeerd namen enkele van onze studenten deel aan theaterprojecten aldaar. Uitwisselingen zijn steeds “tailor-made”.

De theateropleidingen van het RITS nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op door actief deel te nemen aan internationale ontwikkelingssamenwerking. Zo werken docenten Geert Opsomer en Johan Dehollander in functie van hun onderzoeksopdracht en in samenwerking met KVS aan een duurzaam samenwerkingsverband met Congolese artiesten, waarbij op structurele wijze studenten en oud-studenten betrokken worden. Daarnaast bouwde de theateropleiding een concreet samenwerkingsverband uit met de universiteiten in Rio de Janeiro (UNIRIO) en Sao Paulo (USP). Deze Braziliaanse-Belgische samenwerking resulteerde in een duurzame vorm van studenten- en docentenmobiliteit.

Met het oog op het faciliteren van de doorstroming van haar studenten bouwde de theater-opleiding een web van structurele partnerships uit, met onder meer:

  • KVS en Kaaitheater presenteren elk jaar de eindwerken van de Master-opleiding. Vanaf 2015 vervoegt ook Bronks dit partnership.
  • deTheatermaker ondersteunt sinds 2012 de eerste stappen van heel wat RITS-alumni (KAK, Bijnens & di Marino, Remah Jabr, Micha Goldberg, Nele Vereecken, enz.) en vormt een onmisbare schakel tussen opleiding en werkveld.
  • KC Nona ontvangt jaarlijks de Winter School. KC Nona, Abattoir Fermé en RITS sloegen in 2013-2014 de handen in elkaar om voor de Master Spel een professionele productie voor studenten van de Master Spel op poten te zetten: Lizzie Borden. Een nieuwe samenwerking is in voorbereiding.
  • Het kunstencentrum CAMPO in Gent is niet alleen vaste partner voor de organisatie van de Summer School maar organiseert jaarlijks MaydayMayday, een festival voor en door studenten van kunstscholen.
  • Met Theater Antigone bouwden we een duurzame samenwerking uit. Jos Verbist maakte binnen de instelling die hij leidt plaats voor een “jonge-regisseurs-werking” waarbinnen recent afgestudeerden uit het RITS een eerste stap kunnen zetten, met een échte cast, een volwaardige speelperiode en adequate begeleiding.
  • De opleiding werkt nauw samen met CC Genk dat verschillende van onze oud-studenten begeleidt in hun eerste stappen.
  • Met het interculturele Kunstencentrum Moussem (Cees Vossen, Mohamed Ikoubaân) onderhouden we een structurele dialoog op twee vlakken: (1) samenwerking op het vlak van doorstroombeleid van studenten met een migratie-achtergrond (zo kon de Palestijnse Remah Jabr onmiddellijk na haar afstuderen aan de slag als resident binnen Mousseum) en (2) inhoudelijke uitwisseling met betrekking tot vraagstukken omtrent globalisering en repertoire.
  • Elke twee jaar organiseert de opleiding RITS on Tour, een bescheiden tournee van studentenwerk door Vlaanderen. Voor elke plek stellen we een uniek programma samen, van eindwerken, solo's, etc, een soirée mixte vol verrassingen waarvan we vinden dat ze meer dan goed genoeg zijn om ze aan een nieuwsgierig, extern publiek te tonen. Deelnemende partners zijn: C-Mine, Nona, Antigone, KVS, De Kriekelaar, De Werf, Campo, Brakke Grond.
  • De post-master-opleiding A.PASS. De werking van A.PASS telt drie geledingen: (1) een opleidingsomgeving volgens het principe van collectiviteit en zelf-educatie voor kunstenaars (internationale rekrutering), (2) doctoraatsomgeving voor podiumkunstenaars en (3) onderzoekscentrum ARC – Artistic Research Centre.