You are here

Drama - Spel

Academisch gerichte bachelor- en masteropleiding in het drama

Op 12 september 2015 ontving de afdeling Drama & Podiumtechnieken van het RITCS uit handen van Minister Sven Gatz de Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2014. De professionele jury loofde onder meer de grote zichtbaarheid van oud-studenten in het professionele werkveld. De jury: “elk jaar verlaten zeer getalenteerde makers de Opleiding Drama, onder begeleiding van een uitgelezen ploeg docenten." Daarenboven waardeerde de jury de uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid van de opleiding: “de Drama-opleiding van het RITCS leert haar studenten om maatschappelijke, sociale en culturele tendensen in te bedden in de artistieke praktijk en laat wat er in de wereld gebeurt meespelen in de opleiding.” Meer info over de Cultuurprijs Podiumkunsten 2014 vind je hier.

Aan de spelopleiding van het RITCS wordt spelen, onderzoeken en op je bek gaan aangemoedigd. Het is een plek waar spelend maken en makend spelen hoog in het vaandel worden gedragen. We staan niet voor één stijl. De ene mens is de andere niet en theater is al lang meer dan Shakespeare declameren. Theater en performance in Europa zijn nooit zo groot en divers geweest als nu. Vanuit een school gevestigd in het hart van Brussel, proberen  we verder te denken dan onze eigen navels.

We laten studenten kennismaken met theatermakers die ook internationaal werken.

We bieden je tools aan, middelen, om te ontdekken hoe je een verhaal communiceert. Hoe vertel je? Met woorden of met je lichaam? Met taal? Door te spreken of zingen? Door te fluisteren? Of door je stem of lichaam te gebruiken op een manier waarvan je nooit wist dat het kon?

Samen ontdekken we waar je staat en op wat voor tempo je kan groeien.  Op onze opleiding werken geen uitgebluste fossielen maar energetische leermeesters die met hun twee voeten in de praktijk staan. Die het hedendaagse theater en performanceveld hebben gemaakt tot wat het nu is.

Deze mensen geven scène-oefeningen, koor, mimese, stem, bewegingslessen en veel meer.

De spel-opleiding behandelt elk genre van theater als gelijke op basis van een professionele ingesteldheid. Kindertheater moet niet onderdoen voor teksttheater. Het klassieke ambacht kan gerust naast hedendaagse performance staan. Onze algemeen vormende reflectie-vakken zijn helemaal afgestemd op de praktijk. Met andere woorden: we hebben geen theorievak in ons curriculum waar je niet op de vloer mee aan de slag kan.

Als je graag op de planken staat en je bent best avontuurlijk ingesteld

Als je niet bang bent om jezelf en je collega's uit te dagen

Als je wil kennismaken met acteren op zen breedst

dan, wel-

dan weet waar je moet zijn.

 

Stef Lernous, vakhoofd Spel

Als je voor de spel-opleiding van het RITCS kiest, kom je niet alleen in Brussel terecht, een stad die niet toevallig als artistieke draaischijf in België en Europa functioneert (denk aan artiesten als Jan Lauwers, Meg Stuart of Wim Vandekeybus of aan de vermaarde dansschool Parts, aan culturele plekpleisters zoals het Kaaitheater, de AB of de Beursschouwburg of aan het werk van oud-studenten als Thomas Bellinck of Joost Vandecasteele). Je kiest ook voor een opleiding waarin het zoeken centraal staat: we je leiden je op als creatieve, mee-denkende en mee-makende toneelspelers, als acteurs die met beide voeten in de wereld staan, als speelvogels die meer zijn dan uitvoerders alleen. We focussen daarbij op het theaterveld in de breedste zin van het woord, van repertoiretheater tot hybride experimenten, van sociaal-artistieke projecten tot performance. We bestrijken dus een wijd palet van genres en activiteiten: repertoiretheater, beeldend theater, figurentheater, jeugdtheater, locatieprojecten, performance, eigen schriftuur, en ga zo maar door.

Samen met een hele rist docenten ga je op zoek naar een manier om jouw universum te delen met een publiek. In die zoektocht zal je begeleid worden door artiesten als Stef Lernous (Abattoir Fermé), Raven Ruell, Jos Verbist (Theater Antigone), Carly Wijs, Roxane Huilmand (Danscentrum Jette) en vele anderen. En je zal workshops volgen bij artiesten die we speciaal voor de spelopleiding kozen, zoals Lies Pauwels, Tania Van der Sanden, Jeroen De Man (Warme Winkel), Mattias De Koning en Jorn Heijdenrijk (Discordia), Gerardjan Rijnders, Sten Rudstron, enzovoort.

De Bacheloropleiding Spel (3 jaar) richt zich op de ontwikkeling van veelzijdige en intelligente spelers en performers die in staat zijn om zich de techniciteit van het spelen op een persoonlijke wijze toe te eigenen. Elk jaar bestaat uit drie spelateliers van 8 tot 10 weken die telkens door een andere regisseur geleid worden. Een spelopdracht kan resulteren in 1 consistent toonmoment, maar kan ook bestaan uit meerdere 'oefeningen' met elk een specifieke pedagogische finaliteit (bijvoorbeeld werken rond specifieke scènes of vormen van taligheid). Tijdens zo'n atelier krijg je elke ochtend stem- en lichaamstraining. Een jaarmentor begeleidt het parcours van elke student.

Daarnaast krijg je, samen met de studenten regie, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Het pedagogisch kader van de opleiding bestaat uit een beperkt aantal vaste docenten van verschillende generaties en met een verschillende disciplinaire en artistieke achtergrond. Daarnaast nodigt de opleiding gerenommeerde Belgische en internationale artiesten uit om les te geven. Via de opleidingscommissie hebben de studenten formele inspraak in de inhoud en oriëntatie van de opleiding. Drie maal per jaar komen alle docenten samen om een stand van zaken per student op te maken. De mentor communiceert telkens het volledige plaatje aan de student. Zo krijgt die laatste een strenge maar eerlijke en open evaluatie.

Via deze link kan je de officiële opleidingsbrochure opvragen.

For English, click here

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. De Master Drama Regie is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

De Master Drama - Spel staat in het teken van de verdieping van jouw ambacht als speler. De masteropleiding Spel bestaat uit drie volwaardige spelprojecten waarin je als professionele en onderzoekende speler uitgedaagd zal worden, in elk project vanuit een ander theatraal universum. Telkens is het eindresultaat een volwaardige voorstelling met bijhorende speelreeks (en eventueel tournee). Elk project wordt geregisseerd door een regisseur of speler met een uitgesproken visie op het spelersambacht. Zo passeerden in 2013-2014 achtereenvolgens Stef Lernous (Lizzie Borden, tekst van Stef Lernous), Peter Van den Begin (Ivanov van Tsjechov) en Johan Dehollander (Terug in de woestijn van Koltès) de revue en werkt de lichting 2014-2015 samen met Manja Topper (Dood Paard) (Puin van Dennis Kelly), Jeroen De Man (Warme Winkel) (eigen creatie op basis van improvisaties) en Gerardjan Rijnders. De Master-proef wordt gepresenteerd in de Kaaitheaterstudio’s of in de KVS. Het Master-jaar Spel is een simulatie van de beroepspraktijk als speler. Daarom behoort ook een spel-stage bij een professioneel gezelschap tot de mogelijkheden. Naast je praktijkprojecten volg je een theoretisch keuze-seminarie op het gebied van de filosofie, de politieke theorie of de cultuurtheorie. En je neemt deel aan de RITCS Winter School: een jaarlijks initiatief genomen door een of meerdere docenten om een interdisciplinaire onderzoeksmodule rond een specifiek thema uit te werken. Het hele jaar door begeleidt de mentor jouw traject. De mentor is je sparring partner doorheen het jaar en heeft een stimulerende, bevragende en kritische rol. Hij brengt je doorheen je projecten steeds opnieuw terug bij je eigen agenda.

Toelatingsvoorwaarden Om te starten in onze Master-opleiding Spel heb je minimum een artistieke Bachelor-diploma nodig binnen de theaterpraktijk (spel, regie, dramadocent, performance, fysiek theater, mime), dien je in het Nederlands te kunnen communiceren en spelen en dien je te slagen voor de artistieke toelatingsproef. Studenten die een Vlaams Bachelor diploma behaald hebben in Drama (acteren) kunnen rechtstreeks instromen in onze Master Spel. We vragen hen wel deel te nemen aan onze applicatieprocedure. Alle andere kandidaten moeten deelnemen aan de toelatingsproef. De jury kan je vragen een extra voorbereidend jaar te volgen.

Kost De inschrijvingskost bedraagt €906,10 om je in te schrijven aan de hogeschool plus een bijkomende kost van €1.074,26 (AJ 2014-2015) voor de specifieke noden van een kunsthogeschool. Deze bedragen gelden voor een voltijds programma van 60 credits.

Toelatingsprocedure De toelatingsproef voor de Master-opleiding Drama bestaat uit een auditie en een workshop. Je dient daarvoor je dossier op te sturen voor 26 maart 2018. Alle details zullen te lezen zijn in onze informatiebrochure die begin 2018 beschikbaar zal zijn.

Belangrijke data

26.03.2018 deadline insturen dossier
30.03.2018 antwoord van de jury na evaluatie van de dossiers
04.05.2018 audities kandidaten MA Spel en Regie
25.06.2018 - 29.06.2018 werkweek
24.09.2018 start academiejaar 2018-2019
 
De opleidingsbrochure zal begin 2018 beschikbaar zijn.