You are here

Opleidingsprogramma

Je kan de opleidingsprogramma's van de professioneel gerichte bacheloropleiding Beeld raadplegen via de linken hieronder naar de ECTS-fiches per studiejaar. Deze ECTS-fiches worden opgesteld volgens de ECTS-richtlijnen. Het European Credit Transfer System is een Europees systeem voor de overdracht en accumulatie van studiepunten.