You are here

Artistiek & wetenschappelijk onderzoek

De korte en lange kortfilm: ‘live action’ in al zijn vormen (Ilse Somers)

Zowel vormelijk en inhoudelijk is de kortfilm (‘live action’) de laatste jaren erg geëvolueerd. De korte film als een ‘mini langspeelfilm’ benaderen, is reeds lang achterhaald. De audiovisuele vorm en structuur bieden andere, inmiddels gangbare mogelijkheden. Het opzet van het onderzoeksproject is een analyse van de diversiteit hiervan.

Kunst als kritiek van het dagelijkse leven. Een analyse van de uitdaging door de culturele performances van de jaren ’60. (Ruben De Roo)

Dit theoretisch onderzoek richt zich op de culturele performances van de jaren ’60 uit de twintigste eeuw. Binnen dit onderzoek worden de performances gezien als een uitdaging voor de maatschappij waarbij sociale normen in vraag gesteld worden met het potentieel een ander bewustzijn te installeren. Deze speelse en creatieve uitdaging vindt plaats op verschillende vlakken: tegen de kunst, tegen het kunstestablishment en finaal tegen de maatschappij.

Winter School & Summer School.

Interdisciplinaire onderzoeksateliers

Bongo in de Kongo. De Europeaan als culturele en economische schipbreukeling (Geert Opsomer, Johan Dehollander)

Van 2013 tot 2016 geven Johan Dehollander en Geert Opsomer een vervolg aan het artistiek onderzoek dat zij via hun ateliers en veldwerk in RDC-KInshasa hebben ontwikkeld en dat via een drietal onderzoeksfases geleid heeft tot de KVS-voorstelling A l’Attente du Livre d’Or.

Onderzoek Klaas Tindemans

De onderzoekslijn ‘theatraliteit & politiek’ werd het afgelopen jaar in verschillende richtingen verdergezet en geëxploreerd. Daarbij is geleidelijk het accent verschoven van relatief autonome politiek-filosofische beschouwingen – o.a. over politieke theologie, over spel- en onderhandelingstheorie – naar reflecties die concreet performance-materiaal als uitgangspunt nemen. Een goed voorbeeld was de samenwerking met Chokri Ben Chikha in het kader van zijn voorstelling De Waarheidscommissie.

Pages