Ombudsman

Jan Bulckaen

Wie tijdens zijn/haar/hun loopbaan aan het RITCS in een probleemsituatie of conflict terechtkomt kan contact opnemen met Jan Bulckaen van de ombudsdienst.

De ombudsman ziet toe op de vrijwaring van de rechten van de student en kan indien nodig fungeren als bemiddelaar bij conflicten, zowel tussen studenten onderling als tussen docenten en studenten.

De ombudsman probeert in alle situaties de neutraliteit te bewaren en het gekregen vertrouwen niet te beschamen. Discretie is in deze een sleutelwoord.

In het geval het tot een klacht leidt die door een examen- of tuchtcommissie moet behandeld worden, verzamelt de ombudsman alle gegevens die de commissie moet toelaten een billijk oordeel te vormen. Hij meldt zover hij dat mag speciale situaties en zal er in het belang van alle partijen over waken dat de klacht grondig en gepast wordt behandeld. Soms wordt de ombudsman hierin bijgestaan door de sociale dienst van EhB, STUVO, en/of door de dienst Onderwijs van de centrale EhB-administratie.

Het onderwijs- en examenreglement is te vinden onder info voor studenten, voor toelichtingen of extra uitleg ben je uiteraard welkom bij de ombudsdienst.

De ombudsman is vlot bereikbaar. Wie wil langskomen kan best via e-mail een afspraak maken. Doorgaans is hij op maandag, donderdag en vrijdag te vinden op de eerste verdieping in de Dansaertstraat. Op woensdag zit hij in de Bottelarij.

Contact

Graag afspraak per e-mail.

Ombudsdienst /studentenbegeleider Jan Bulckaen
jan.bulckaen@ehb.be

RITCS | School of Arts
A. Dansaertstraat 70
1e verdieping | B-1000 Brussel