Word onderzoeker RITCS kusnten

Word onderzoeker aan het RITCS!

Nieuws

Het RITCS koestert een levendige onderzoeksmentaliteit. Of het nu over artistiek of praktijkgericht onderzoek gaat, het RITCS stimuleert een onderzoekende attitude bij haar studenten, alumni en docenten. We zijn ervan overtuigd dat artistiek onderzoek en artistieke praktijk hand in hand gaan. Elke onderzoek vertrekt vanuit de persoonlijkheid van de individuele onderzoeker, de kunstenaar, of vanuit de uniciteit van een artistieke samenwerking.

Het onderzoek aan het RITCS brengt resultaten tot stand in de vorm van kunstwerken (objecten en performances), nieuwe media en inhoud voor nieuwe media – fysiek, materieel, analoog, digitaal – naast publicaties. We organiseren en faciliteren presentaties in de vorm van festivals, tentoonstellingen, conferenties, concerten en onderzoeksdagen waarbij de opleidingen zoveel mogelijk inhoudelijk en logistiek betrokken worden.

Het RITCS School of Arts biedt de mogelijkheid om een onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een Doctoraat in de Kunsten. Het onderwerp daarvan is niet specifiek, maar wel bepaald door de eigenheid van het RITCS als onderzoeksomgeving, d.w.z. de domeinen Audiovisuele Kunsten en Dramatische Kunsten. Alle onderzoeksprojecten zijn ingebed in een van de opleidingen van het RITCS School of Arts, wat zorgt voor een vruchtbare wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.

Meer info

Meer info over artistiek onderzoek en de openstaande vacatures vind je hier.

Deel dit