Vragen Regie Productie Schrijven

Veelgestelde vragen: Regie-Productie-Schrijven

Verhaal

Is er voldoende werkgelegenheid?

Kijk om je heen. Een groot deel van onze tijd zijn we gekluisterd aan onze beeldschermen met daarop verschillende vormen van media. Van nieuws tot films, van series tot stories. De audiovisuele sector blijft ontwikkelen en nieuwe kansen blijven zich aanbieden. Studeer je af aan het RITCS dan kom je terecht in een brede sector met verschillende jobmogelijkheden. Je moet natuurlijk bereid zijn om verder te timmeren aan je weg ook nà je opleiding.

Wat houdt de toelatingsproef in? 

Wat de toelatingsproef precies inhoudt is ieder jaar misschien wel de meest voorkomende vraag. 

De algemene inhoud van de verschillende toelatingsproeven staat telkens beschreven op de opleidingspagina van iedere richting. Ga naar de specifieke pagina van de opleiding en klik vervolgens op ‘toelatingsproef’. Daar krijg je een eerste overzicht van de algemene structuur van de toelatingsproef en wat we van je verwachten. Eens je geregistreerd bent voor de toelatingsproef krijg je van ons een brochure met meer informatie over de toelatingsproef zelf. Het is goed mogelijk dat de concrete inhoud van bepaalde opdrachten pas wordt vrijgegeven tijdens je deelname aan de toelatingsproef zelf. Die informatie krijg je dan de week van de toelatingsproef zelf. De toelatingsproef neemt meestal een halve tot hele week in beslag en bestaat uit verschillende onderdelen.

Zie de toelatingsproef als een wederzijdse kennismaking tussen jou, de school en de opleiding. Voorkennis is niet vereist maar uiteraard mooi meegenomen. Uiteraard wordt er getoetst naar je affiniteit met het vak en je drive/interesse om de opleiding aan te vatten. De toelatingsproef van Animatiefilm is de enigste toelatingsproef waar wordt uitgegaan van een bepaalde ervaring (professioneel of privé) op het niveau van tekenen.

Hoeveel studenten slagen voor de toelatingsproef?

Staar je niet blind op cijfers en laat je er vooral niet door afschrikken. Het aantal kandidaten voor een toelatingsproef verschilt sterk van jaar tot jaar en van opleiding tot opleiding. De toelatingsproef is er in de eerste plaats om te toetsen naar je affiniteit, interesse en drive. Als School of Arts zetten we natuurlijk in op persoonlijke begeleiding, waardoor we - in tegenstelling tot universiteiten - werken met (kleinere) klasgroepen. Afhankelijk van de interesse in de opleiding kan de ‘selectie’ strenger of minder streng lijken. Gemiddeld nemen zo’n 150 kandidaten deel aan de toelatingsproef van Regie-Productie-Schrijven. We starten uiteindelijk met zo’n 40 à 50 studenten in het eerste jaar Regie-Productie-Schrijven.
Ben je geslaagd voor de toelatingsproef dan engageert het RITCS zich om je mee te nemen tot aan de eindmeet. De opleidingen zelf zijn niet nog eens een afvalrace. 

Wat is de verhouding theorie/praktijk 

Praktijk zit in het DNA van een School of Arts en beslaat dan ook een groot deel van je lessenpakket. Afhankelijk van de opleiding die je kiest kan de verhouding tussen de twee wijzigen. Om je kritische geest aan te scherpen werkt het RITCS met theoretische stamvakken over politiek, cultuur en kunst voor àlle opleidingen. Naast de stamvakken krijg je ook vaktheoretische vakken die verbonden zijn aan je opleiding. 

Wat is het verschil tussen de professionele opleiding en de academische opleiding op niveau van Regie en Productie? 

De academische opleiding Audiovisuele Kunsten: Regie-Productie-Schrijven (3+1 jaar) 
Zie je jezelf regisseur/producer/cameravrouw/monteur of geluidsvrouw op de set van langspeelfims, documentairefilms en fictieseries zoals je die ziet in de bioscoop, op netflix of op televisie? Kies dan voor de academische opleiding. De academische opleiding zet in op de zelfstandige en kritische maker en focust op de rol die jij als (scheppende) maker wil innemen in de wereld van de audiovisuele kunsten en de media. Je reflecteert daarbij over wat je wil vertellen, waarom en hoe. De opleiding vertrekt vanuit een theoretische en onderzoeksmatige invalshoek. Na de driejarige academische bacheloropleiding in één van de acht specialisaties is het mogelijk om je verder te specialiseren via de Master. Als afgestudeerde ben je een specialist, bedenker en maker in jouw discipline.

De professionele opleiding Audiovisuele Kunsten: Audiovisuele Media (3 jaar)
Wil je meewerken aan het vastleggen en vertellen van verhalen die nu aan het gebeuren zijn? Zoals De Warmste Week of De Ideale Wereld? Kies dan voor de professionele bacheloropleiding Audiovisuele Media. De opleiding geeft je een brede en ruime audiovisuele bagage mee. Je voelt je thuis in de wereld van de (online) audiovisuele media en je wil je skills verder inzetten om events, concerten, programma’s en actuele gebeurtenissen te registreren en nadien om te zetten naar creatieve content.
Je bent een early adaptor die gebeten is door de nieuwste technologische ontwikkelingen en platformen en wil je verder professionaliseren om in de media als all-rounder aan de slag te gaan. Je valt omver van ééntonigheid en wil als hands-on creator je kennis uitbreiden om meer, sneller, anders en professioneler aan het werk te gaan. Je houdt van teamwork en droomt ervan als creatieve multidisciplinair samen met je team een idee om te zetten in frisse audiovisuele content. Je wil graag een onmisbare schakel zijn in de workflow van grote live captaties. Op het RITCS wil je je verder verdiepen in hoe je snel, efficiënt maar vooral ook professioneel content kunt maken voor diverse platformen. Na je driejarige professionele bacheloropleiding ben je klaar voor het werkveld.
 

Deel dit